Quyết định 587/QĐ-UB

Quyết định 587/QĐ-UB về Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1995 do tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 587/QĐ-UB Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1995 An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 587/QĐ-UB Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1995 An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/QĐ-UB

Long Xuyên, ngày 15 tháng 7 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NĂM 1995

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ công văn số 1853 UB/TH ngày 10/6/1995 của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước v/v Thông báo kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1995.

Theo đề nghị của Uỷ ban Kế hoạch và Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh An Giang.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Nay giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1995 cho dự án đầu tư thuộc các Doanh nghiệp nhà nước dưới đây:

(Phụ biểu đính kèm)

ĐIỀU II: Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư được giao, các Chủ đầu tư trực tiếp quan hệ với Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển để được hướng dẫn và thực hiện các quy định hiện hành về tín dụng đầu tư của nhà nước. Ngoài khoản tín dụng được vay, các Chủ đầu tư khai thác triệt để nguồn vốn tự có để hoàn thành dự án.

ĐIỀU III: Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Chủ Nhiệm Uỷ ban Kế hoạch tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư - Phát triển và các Doanh nghiệp có tên trên chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Phú Hội

 

DANH MỤC DỰ ÁN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NĂM 1995 TỈNH AN GIANG
(Kèm theo quyết định số 587/QĐ.UB ngày 15/7/1995)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

TÊN DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ

NĂNG LỰC THIẾT KÊ

KẾ HOẠCH 95

 

TỔNG SỐ

 

 

9.500

01

Nhà máy SX Gạch nung

CT Xây lắp

20 triệu P/ năm

7.500

02

Mở rộng CS khai thác đá XD

XN KTCB Đá AG

30.000 m3/năm

1.160

03

Mở rộng CS khan thác đá Granite

XN KTCB Đá XK

10.000 m3/năm

840

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 587/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu587/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/1995
Ngày hiệu lực15/07/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 587/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 587/QĐ-UB Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1995 An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 587/QĐ-UB Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1995 An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu587/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Phú Hội
        Ngày ban hành15/07/1995
        Ngày hiệu lực15/07/1995
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 587/QĐ-UB Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1995 An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 587/QĐ-UB Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn tín dụng đầu tư năm 1995 An Giang