Quyết định 5888/QĐ-UBND

Quyết định 5888/QĐ-UBND năm 2008 về đổi tên Thanh tra Sở Văn hoá - Thông tin thành Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 5888/QĐ-UBND năm 2008 đổi tên thành Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5888/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN THANH TRA SỞ VĂN HOÁ - THÔNG TIN THÀNH THANH TRA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của liên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 558/TTr-SVHTTDL ngày 25 tháng 9 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1906/TTr-SNV ngày 07 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Thanh tra Sở Văn hoá Thông tin thành Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở).

1. Thanh tra Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và về công tác, nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Thanh tra Sở có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Địa điểm làm việc của Thanh tra Sở nằm trong khuôn viên cơ quan Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Thanh tra Sở hoạt động theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế Thanh tra Sở

1. Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

a) Chánh Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở. Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở do bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh;

b) Phó Chánh Thanh tra Sở giúp Chánh Thanh tra Sở phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ được giao. Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở;

c) Thanh tra viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra Sở về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thanh tra viên thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế của Thanh tra Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trong tổng biên chế của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3394/CT ngày 14 tháng 11 năm 1996 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Thanh tra Sở Văn hoá - Thông tin trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chánh Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5888/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5888/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2008
Ngày hiệu lực10/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5888/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5888/QĐ-UBND năm 2008 đổi tên thành Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5888/QĐ-UBND năm 2008 đổi tên thành Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5888/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành10/10/2008
        Ngày hiệu lực10/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5888/QĐ-UBND năm 2008 đổi tên thành Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5888/QĐ-UBND năm 2008 đổi tên thành Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Ninh Thuận

            • 10/10/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/10/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực