Quyết định 5893/QĐ-UB

Quyết định 5893/QĐ-UB năm 2005 về giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng cấp chứng chỉ: hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình và hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5893/QĐ-UB giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng cấp chứng chỉ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5893/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHO SỞ XÂY DỰNG CẤP CHỨNG CHỈ: HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình; Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng;

Căn cứ Công văn số 854/CV-SXD ngày 06/7/2005 của Sở Xây dựng về việc cho phép thực hiện nhiệm vụ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình và hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ việc cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình và hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư hoạt động xây dựng.

- Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng và ban hành các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết các nhiệm vụ trên công bố công khai tại Sở, đưa lên cổng giao tiếp điện tử Thành phố và thực hiện theo quy chế một cửa tại Sở.

- Cho phép Sở Xây dựng được sử dụng con dấu nổi để thực hiện nhiệm vụ trên theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch UBND TP;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5893/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5893/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2005
Ngày hiệu lực19/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5893/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 5893/QĐ-UB giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng cấp chứng chỉ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5893/QĐ-UB giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng cấp chứng chỉ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5893/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành19/08/2005
        Ngày hiệu lực19/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5893/QĐ-UB giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng cấp chứng chỉ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5893/QĐ-UB giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng cấp chứng chỉ

            • 19/08/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực