Quyết định 59/2001/QĐ-BCN

Quyết định 59/2001/QĐ-BCN về việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2001/QĐ-BCN thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI MIỀN NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 845 /TT-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2001);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam.

Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng;

- Tên giao dịch quốc tế: The Southern Branch of VINAINCON, viết tắt là: S.B VINAINCON.

-Trụ sở chính đặt tại : ấp Đông Nhị, thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh:

- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng; các công trình giao thông, thuỷ lợi, kỹ thuật hạ tầng;

- Lắp đặt thiết bị cơ-điện-lạnh-nước-thông tin, thiết bị công nghệ;

- Xây dựng các công trình đường dây và trạm điện đến 35 kV;

- Sản xuất và lắp đặt kết cấu thép, sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty uỷ quyền.

Điều 3. Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Chi nhánh do Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban chỉ đạo Đổi mới & PTDN TW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước,
- UBND tỉnh Bình Dương,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG

 Nguyễn Xuân Thuý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2001
Ngày hiệu lực22/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 59/2001/QĐ-BCN thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/2001/QĐ-BCN thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu59/2001/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýNguyễn Xuân Thuý
        Ngày ban hành07/12/2001
        Ngày hiệu lực22/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 59/2001/QĐ-BCN thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2001/QĐ-BCN thành lập Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại miền Nam

            • 07/12/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực