Quyết định 59/2003/QĐ-BCN

Quyết định 59/2003/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Bình Minh do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2003/QĐ-BCN giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Bình Minh


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 59/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH NĂM 2003 CHO CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp ;
Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 84/2002/QĐ-BKH ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 18/2003/QĐ-BCN ngày 05 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Nhựa Bình Minh, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Nhựa Việt Nam về trực thuộc Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,
 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Bình Minh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Công ty Nhựa Bình Minh có trách nhiệm tổ chức và tìm biện pháp thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc Công ty Nhựa Bình Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như Điều 3,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng NN Việt Nam,
- Lưu VP, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Xuân Khu

 

PHỤ LỤC

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2003 CỦA CÔNG TY NHỰA BÌNH MINH
(Kèm theo Quyết định số 59/2003/QĐ-BCN ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Chỉ tiêu kế hoạch

Đơn vị

Kế hoạch

2003

I. Giá trị sản xuất công nghiệp

Tỷ đồng

231

II. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu

 

 

1. ống PVC và phụ tùng

Tấn

14.400

2. Bình xịt các loại

1.000 cái

40

III. Tổng doanh thu

Tỷ đồng

230

Trong đó : Doanh thu sản xuất CN

"

230

IV. Giá trị xuất khẩu

1.000 USD

25

V. Giá trị nhập khẩu

1.000 USD

6.000

 Ghi chú : Về chỉ tiêu đầu tư XDCB, Bộ sẽ giao sau.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2003
Ngày hiệu lực22/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 59/2003/QĐ-BCN giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Bình Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/2003/QĐ-BCN giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Bình Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu59/2003/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành22/04/2003
        Ngày hiệu lực22/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 59/2003/QĐ-BCN giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Bình Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2003/QĐ-BCN giao kế hoạch năm 2003 cho Công ty Nhựa Bình Minh

            • 22/04/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực