Quyết định 59/2004/QĐ-UB

Quyết định 59/2004/QĐ-UB về thành lập Ban quản lý dự án khu công nghiệp tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2004/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án khu công nghiệp Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2004/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 5 tháng 7 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng.

- Căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ

- Căn cứ Thông tư số 15/2000/TT-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn các hình thức quản lý thực hiện dự án đầu tư về xây dựng

- Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Sở Xây dựng và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập “Ban quản lý dự án khu công nghiệp tỉnh Bình Phước ” (dưới đây gọi tắt là Ban quản lý dự án), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1/ Ông Nguyễn Hoàng Hùng - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp - Giám đốc BQLDA.

2/ Ông Nguyễn Khoa Dũng - Phó Chánh Văn phòng - Ban Quản lý các khu công nghiệp - Phó Giám đốc BQLDA.

3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Cao đẳng kế toán - Kế toán Ban QLDA.

Điều 2 : a/ Ban quản lý dự án khu công nghiệp có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dâu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

b/ Kinh phí hoạt dộng của Ban quản lý dự án đưực sử dụng trong tổng dự toán công trình được duyệt theo tỷ lệ phần trăm dã được quy định.

Điều 3: a/ Ban quản lý dự án hoạt động theo hình thức Chủ nhiệm điều hành dự án

b/ Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban quản lý dự án thực hiện theo Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng được ban hành kèm theo Nghị dịnh số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

Điều 4: Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT.PCT.
- Như điều 4
- LĐVP.CV.NC.SX
- Sở Nội vụ:8 bản
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2004
Ngày hiệu lực05/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2008
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 59/2004/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án khu công nghiệp Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/2004/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án khu công nghiệp Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu59/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành05/07/2004
        Ngày hiệu lực05/07/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2008
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 59/2004/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án khu công nghiệp Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2004/QĐ-UB thành lập Ban quản lý dự án khu công nghiệp Bình Phước

            • 05/07/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/07/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực