Quyết định 59/2009/QĐ-UBND

Quyết định 59/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 59/2009/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1870/STP-KTrVB ngày 03 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 09 văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

1. Quyết định số 185/QĐ-UB ngày 19 tháng 9 năm 1987 về việc tổ chức thực hiện tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4244-86 “Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng”.

2. Quyết định số 62/2002/QĐ-UB ngày 03 tháng 6 năm 2002 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố.

3. Quyết định số 82/2002/QĐ-UB ngày 08 tháng 7 năm 2002 về ban hành Quy định tổ chức hoạt động chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ trẻ giai đoạn năm 2002 - 2005.

4. Quyết định số 260/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 11 năm 2004 về ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo quận (huyện) trực thuộc Ủy ban nhân dân quận (huyện).

5. Quyết định số 134/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh.

6. Quyết định số 136/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

7. Quyết định số 173/2006/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2006 về đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Tôn giáo thành phố thành Ban Tôn giáo Dân tộc thành phố.

8. Quyết định số 181/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2006 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thể dục Thể thao thành phố.

9. Quyết định số 109/2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2007 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thông tin./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2009
Ngày hiệu lực03/08/2009
Ngày công báo15/08/2009
Số công báoSố 77
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 59/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu59/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Tài
       Ngày ban hành24/07/2009
       Ngày hiệu lực03/08/2009
       Ngày công báo15/08/2009
       Số công báoSố 77
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 59/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh

           • 24/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực