Quyết định 591/2002/QĐ-UBND

Quyết định 591/2002/QĐ-UBND thành lập trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Tuyên Quang

Quyết định 591/2002/QĐ-UBND thành lập trung tâm trợ giúp pháp lý Tuyên Quang đã được thay thế bởi Quyết định 16/2006/QĐ-UBND chức năng quyền hạn tổ chức Sở Tư pháp Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 591/2002/QĐ-UBND thành lập trung tâm trợ giúp pháp lý Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/2002/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG "

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 734/TTg ngày 6/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2000/CT-TTg ngày 01/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 52/TTLT/TP-TCCB-TC-LĐTBXH ngày 14/01/1998 của Liên bộ Bộ Tư pháp- Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 734/TTg ngày 06/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách;

Căn cứ Thông tư số 07/1998/TT-BTP ngày 05/12/1998 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn về công tác quản lý và thực hiện trợ giúp pháp lý;

Căn cứ Quyết định số 1984/QĐ-UB ngày 29/12/2000 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc xác định chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp bộ máy biên chế Sở Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ số 62-NQ/TU ngày 05/12/2002 về công tác tổ chức và cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Tuyên Quang là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

a) Chức năng:

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Tư pháp đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Cục trợ giúp pháp lý thuộc Bộ Tư pháp.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Tuyên Quang có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

- Trụ sở làm việc của Trung tâm: Tại Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

b) Nhiệm vụ:

- Nhiệm vụ của Trung Tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước bao gồm: Tư vấn, đại diện, bào chưa miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách trong các vụ việc liên quan đến pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, hôn nhân - gia đình và tố tụng; hành chính và khiếu nại, tố cáo; lao động, việc làm, đất đai, nhà ở và nghĩa vụ của công dân không thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

- Được mời luật sư thực hiện đại diện và bào chữa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng này trong các cơ quan, tổ chức hữu quan; trợ giúp bào chữa trong các trường hợp người nghèo, đối tượng chính sách phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng do vô ý.

- Quản lý cán bộ, công chức, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, quản lý tài sản, tài chính được giao theo đúng quy định của Nhà nước.

c) Phạm vi trợ giúp pháp lý của Trung tâm:

- Giải đáp pháp luật;

- Hướng dẫn soạn thảo, góp ý kiến cho đơn từ, văn bản liên quan quyền, nghĩa vụ vụ công dân;

- Hướng dẫn những thủ tục cần thiết và cung cấp địa chỉ cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc; cung cấp thông tin pháp lý;

- Đại diện hoặc tham gia trong các hoạt động thương lượng, ký kết, hoà giải trước các cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan các vấn đề dân sự, hôn nhân gia đình, lao dộng và các vấn đề pháp luật khác không thuộc lĩnh vự kinh doanh thương mại;

- Trực tiếp kiến nghị hoặc đề xuất cơ quan quản lý cấp trên kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý;

- Trực tiếp hoặc mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước Toà án các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;

- Tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý.

d) Phương thức trợ giúp:

- Tư vấn trực tiếp bằng miệng, bằng văn bản, bằng thư tín, bằng điện thoại.

- Tổ chức tư vấn lưu động ở các vùng xa trung tâm.

- Mời cộng tác viên tư vấn, bào chữa hoặc đại diện.

- Các phương thức trợ giúp pháp lý khác.

Điều 2. Tổ chức bộ máy , biên chế và kinh phí hoạt động:

a) Về tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm

- Các chuyên viên trợ giúp pháp lý.

b) Về biên chế:

Biên chế:  03 biên chế gồm:

- Giám đốc Trung tâm: do 01 đồng chí lãnh đạo Sở Tư pháp kiêm nhiệm. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp về mọi hoạt động của Trung tâm.

- Kế toán: do Kế toán Sở Tư pháp kiêm nhiệm.

Chuyên viên: 03 người

Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn cán bộ để sắp xếp, bố trí công tác tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh Tuyên Quang đảm bảo có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, về trình độ chuyên môn: phải tốt nghiệp Đại học chính quy.

c) Kinh phí hoạt động của Trung tâm:

Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách Nhà nước cấp theo kế hoạch được tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của Sở Tư pháp được UBND tỉnh duyệt hàng năm và tài trợ của tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông,bà : Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
CHỦ TỊCH
Hà Phúc Mịch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 591/2002/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu591/2002/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2002
Ngày hiệu lực19/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 591/2002/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 591/2002/QĐ-UBND thành lập trung tâm trợ giúp pháp lý Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 591/2002/QĐ-UBND thành lập trung tâm trợ giúp pháp lý Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu591/2002/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýHà Phúc Mịch
        Ngày ban hành19/12/2002
        Ngày hiệu lực19/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2006
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 591/2002/QĐ-UBND thành lập trung tâm trợ giúp pháp lý Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 591/2002/QĐ-UBND thành lập trung tâm trợ giúp pháp lý Tuyên Quang