Quyết định 595/QĐ-SVHTTDL

Quyết định 595/QĐ-SVHTTDL năm 2008 về công việc giải quyết theo cơ chế một cửa do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 595/QĐ-SVHTTDL công việc giải quyết theo cơ chế một cửa


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 595/QĐ-SVHTTDL

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÔNG VIỆC GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA.

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HOÁ

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-CT ngày 29/3/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Văn hoá - Thông tin (Nay là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch);
Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Uỷ ban Nhân dân cấp huyện;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 06 công việc tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh và 30 công việc do Giám đốc Sở giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá (có bảng kê danh mục giải quyết công việc kèm theo);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và Bộ phận một cửa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2QĐ;
- Lưu VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC
Ngô Hoài Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 595/QĐ-SVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu595/QĐ-SVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2008
Ngày hiệu lực08/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 595/QĐ-SVHTTDL

Lược đồ Quyết định 595/QĐ-SVHTTDL công việc giải quyết theo cơ chế một cửa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 595/QĐ-SVHTTDL công việc giải quyết theo cơ chế một cửa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu595/QĐ-SVHTTDL
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNgô Hoài Chung
        Ngày ban hành08/12/2008
        Ngày hiệu lực08/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 595/QĐ-SVHTTDL công việc giải quyết theo cơ chế một cửa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 595/QĐ-SVHTTDL công việc giải quyết theo cơ chế một cửa

            • 08/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực