Quyết định 595/QĐ-TTg

Quyết định 595/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 595/QĐ-TTg thành lập Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y - DƯỢC ĐÀ NẴNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 425/TTr-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2013 về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y -  Dược Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế II.

Trụ sở chính của Trường: tại 99 Hùng Vương, Thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Y tế, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, chia, tách, giải thể trường đại học.

Điều 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II;
- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 595/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu595/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2013
Ngày hiệu lực15/04/2013
Ngày công báo27/04/2013
Số công báoTừ số 223 đến số 224
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 595/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 595/QĐ-TTg thành lập Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 595/QĐ-TTg thành lập Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu595/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành15/04/2013
        Ngày hiệu lực15/04/2013
        Ngày công báo27/04/2013
        Số công báoTừ số 223 đến số 224
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 595/QĐ-TTg thành lập Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 595/QĐ-TTg thành lập Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

            • 15/04/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/04/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực