Quyết định 595/QĐ-UB

Quyết định 595/QĐ-UB năm 2002 về Quy định tạm thời chế độ học bổng đối với học sinh người dân tộc thiểu số ở xã đặc biệt khó khăn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Quyết định 595/QĐ-UB năm 2002 Quy định tạm thời chế độ học bổng đã được thay thế bởi Quyết định 01/2008/QĐ-UBND quy định chế độ HS nội trú dân nuôi, học sinh DTNT;cấp dưỡng GV quản lý lớp nội trú dân nuôi;GV mầm non dân lập Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 12/01/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 595/QĐ-UB năm 2002 Quy định tạm thời chế độ học bổng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 595/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 18 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG ĐỐI VỚI HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số: 186/2001/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển KT- XH ở sáu tỉnh đặc biệt khó khăn miền núi phía Bắc thời kỳ 2001-2005;

Căn cứ Thông tư số 16/GD-ĐT ngày 14 tháng 8 năm 1997 của Bộ Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn thực hiện qui định về tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông dân tộc nội trú;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Vật giá, Sở Giáo dục - Đào tạo tại Tờ trình số 804/LN-TCVG-GDĐT ngày 17/12/2002 về việc quy định tạm thời chế độ học bổng đối với học sinh người dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định tạm thời chế độ học bổng đối với học sinh người dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 186/2001/QĐ-TTg Cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

- Học sinh là người dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện học ở trường nội trú nhưng không học ở trường dân tộc nội trú mà tham dự học ở các trường công lập, bán công.

- Đối tượng từng cấp học được qui định như sau:

+ Trung học cơ sở: Học sinh lớp 6,7,8, 9.

+ Trung học phổ thông: Học sinh lớp 10,11,12.

2. Tiêu chuẩn:

2.1. Về gia đình:

- Có lịch sử chính trị rõ ràng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của địa phương, không vi phạm chính sách tôn giáo, dân tộc, không vi phạm luật hôn nhân và gia đình.

- Đã có hộ khẩu thường trú của bản thân và gia đình ở các xã, thôn bản vùng cao, thuộc vùng đặc biệt khó khăn từ 05 năm trở lên.

2.2. Về bản thân:

- Kết quả học tập tu dưỡng phải đạt:

+ Hạnh kiểm: Xếp loại tốt.

+ Học lực: Xếp loại từ trung bình trở lên.

- Ở độ tuổi đi học các lớp theo qui định của Bộ Giáo dục - Đào tạo đối với học sinh dân tộc.

- Nghỉ học không vượt quá số buổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Ưu tiên:

3.1. Học sinh dân tộc thiểu số ít người ở các xã, thôn, bản vùng cao chưa có hoặc có ít học sinh học ở các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và tỉnh, ưu tiên học sinh các dân tộc H Mông, Dao, Xa Phó, Khơ Mú, Thu Lao, Phù Lá, Tu Dí, Hà Nhì.

3.2. Học sinh dân tộc thiểu số là con liệt sĩ, con thương binh, con gia đình có công với Cách mạng, học sinh mồ côi cha mẹ.

3.3. Học sinh có học lực khá giỏi và hạnh kiểm tốt.

3.4. Học sinh nữ.

3.5. Học sinh trong gia đình thuộc diện hộ đói, nghèo.

Riêng học sinh trung học phổ thông, ưu tiên học sinh đã học và tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường phổ thống dân tộc nội trú các huyện, trường đào tạo bồi dưỡng và Trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã thuộc diện qui hoạch cán bộ nguồn của địa phương.

3. Mức học bổng, thời gian hưởng, căn cứ xét cấp hỗ trợ.

- Mức học bổng: Được hưởng 50% mức học bổng của học sinh dân tộc nội trú hiện hành.

- Thời gian hưởng học bổng: 09 tháng/một năm, theo số tháng thực học.

- Xét học bổng theo từng kỳ học: Kết quả học tập của học kỳ trước là căn cứ để xét hỗ trợ học bổng cho học kỳ sau.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2002 – 2003.

 

 

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH
Bùi Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 595/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu595/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2002
Ngày hiệu lực18/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 595/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 595/QĐ-UB năm 2002 Quy định tạm thời chế độ học bổng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 595/QĐ-UB năm 2002 Quy định tạm thời chế độ học bổng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu595/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành18/12/2002
        Ngày hiệu lực18/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/01/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 595/QĐ-UB năm 2002 Quy định tạm thời chế độ học bổng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 595/QĐ-UB năm 2002 Quy định tạm thời chế độ học bổng