Quyết định 595/QĐ-UBND

Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2014 công bố cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được phép tái xuất hàng hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2014 công bố cửa khẩu phụ điểm thông quan Lạng Sơn tái xuất hàng hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ ý kiến tại Công văn số 1249/BCT-XNK ngày 20/02/2014 của Bộ Công Thương; Công văn số 18/BNN-CB ngày 06/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số 936/BQP-BĐBP ngày 08/02/2014 của Bộ Quốc phòng; Công văn số 5343/BTC-TCHQ ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 27/TTr-SCT ngày 26/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được phép tái xuất hàng hóa, cụ thể như sau:

1. Các cửa khẩu phụ điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu:

- Cửa khẩu phụ Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng;

- Cửa khẩu phụ Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng;

- Cửa khẩu phụ Pò Nhùng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc;

- Điểm thông quan Co Sa, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình.

2. Các cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu:

- Lối mở Na Hình, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng;

- Lối mở Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định;

- Bình Nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định;

- Lối mở Co Sâu, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh; thủ trưởng các cơ quan: Thuế, Kiểm dịch; Chủ tịch UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ NN&PTNT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ TL Bộ đội Biên phòng;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, NHB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 595/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu595/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 595/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2014 công bố cửa khẩu phụ điểm thông quan Lạng Sơn tái xuất hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2014 công bố cửa khẩu phụ điểm thông quan Lạng Sơn tái xuất hàng hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu595/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Văn Bình
        Ngày ban hành05/05/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2014 công bố cửa khẩu phụ điểm thông quan Lạng Sơn tái xuất hàng hóa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2014 công bố cửa khẩu phụ điểm thông quan Lạng Sơn tái xuất hàng hóa

            • 05/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực