Quyết định 596/QĐ-BTC

Quyết định 596/QĐ-BTC năm 2009 đính chính Thông tư 131/2008/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 596/QĐ-BTC đính chính TT 131/2008/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 596/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 131/2008/TT-BTC NGÀY 26/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/06/2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% nhóm 52.01, 52.02 và 52.03 trong Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
- Website Chính Phủ; Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; Vụ CST (CST2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 596/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu596/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2009
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo06/04/2009
Số công báoTừ số 181 đến số 182
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 596/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 596/QĐ-BTC đính chính TT 131/2008/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 596/QĐ-BTC đính chính TT 131/2008/TT-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu596/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành26/03/2009
       Ngày hiệu lực01/01/2009
       Ngày công báo06/04/2009
       Số công báoTừ số 181 đến số 182
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 596/QĐ-BTC đính chính TT 131/2008/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 596/QĐ-BTC đính chính TT 131/2008/TT-BTC

           • 26/03/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/04/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực