Quyết định 5969/QĐ-CT

Quyết định 5969/QĐ-CT năm 2015 về lựa chọn thay thế, bổ sung doanh nghiệp thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5969/QĐ-CT doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực cơ quan thuế Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------
---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5969/-CT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN THAY THẾ, BỔ SUNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 4337/QĐ-CT ngày 19/10/2015 của Cục Thuế TP.H Chí Minh về việc lựa chọn doanh nghiệp thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử;

Căn cứ Công văn số 4940/TCT-CNTT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục thuế về việc đôn đốc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

Căn cứ Tờ trình ngày 28/12/2015 của phòng Kiểm tra thuế số 1 về việc lựa chọn thay thế, bổ sung doanh nghiệp tham gia triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYT ĐỊNH

Điều 1. Lựa chọn thay thế, bổ sung các doanh nghiệp có tên sau đây thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế theo mô hình tập trung.

- Thay thế 11 doanh nghiệp tham gia thí điểm:

Đơn vị

Doanh nghiệp không triển khai

Doanh nghiệp thay thế, bổ sung

Phòng Kiểm tra thuế số 2

Cty TNHH SAIGON SUPERBOWL (MST: 0300771652)

Công Ty Cổ Phần Mắt Bão (MST: 0302712571)

Công ty TNHH Xúc Cảm (MST: 0309682774)

Công Ty TNHH Phòng Khám Chuyên Khoa Trị Liệu Thần Kinh Cột sống Hoa Kỳ (MST: 0304225580)

Chi Nhánh Công Ty Liên Doanh TNHH Kfc Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (MST: 0100773885-001)

Công Ty TNHH Woojin Global Logistics Việt Nam (MST: 0313065541)

Phòng Kiểm tra thuế số 4

Công Ty C Phn Giáo Dục Anh Văn Hội Việt Mỹ (MST: 0310225853)

Công Ty C Phn Daikin Air Conditioning (Vietnam) (MST: 0301450108)

Công Ty C Phn Dịch Vụ Phú Nhun (MST: 0302416364)

Công Ty TNHH Khảo Sát Thiết Kế Tư Vấn Sài Gòn (MST: 0301446479)

CCT Quận 6

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy (Tp Hà Nội) (MST: 0101987103-001)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn D Hưng (MST: 0304751583)

Ban Quản Lý Chợ Bình Tây (MST: 0303747055)

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Phương (MST: 0303714236)

CCT Quận 7

Công Ty TNHH Fhg (MST: 0312121521)

Công Ty TNHH Sản Xut Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Kinh Bắc (MST: 0312755479)

Công Ty TNHH Sfg (MST: 0312122204)

Cty C Phn Xut Nhập Khu Thái Dương Duy (MST: 0306195081)

CCT Quận 9

Cty C Phn Đức Phú Thịnh (0306345594)

Công Ty TNHH Một Thanh Viên Khí Đốt Gia Đình (MST:0301687763)

CCT Quân 10

Cty TNHH Sản Xut Và Thương Mại Lực Xương (MST: 0302173111)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Phú An (MST: 0305379294)

- Bổ sung 02 doanh nghiệp tham gia thí điểm:

STT

Đơn vị

Doanh nghiệp b sung

1

CCT Quận 6

Công Ty TNHH Thiết Kế - In n - Quảng Cáo Quang Nhật (MST: 0312866034)

2

CCT Quận Tân Bình

Công Ty TNHH Đông Tây Online (MST: 0310733751)

Điều 2. Các doanh nghiệp nêu trên thực hiện phát hành, sử dụng hóa đơn tuân thủ theo các quy định về thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế tại Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng: Tổ chức cán bộ, Hành chính - Lưu trữ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Tổng cục Thuế;
-
BLĐ Cục (để báo cáo);
-
Phòng TTHT (đăng website);
-
Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Thuế;
-
Cục Thuế các tỉnh, thành ph;
-
Lưu HC-LT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5969/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5969/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2015
Ngày hiệu lực29/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5969/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 5969/QĐ-CT doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực cơ quan thuế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5969/QĐ-CT doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực cơ quan thuế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5969/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đình Tấn
        Ngày ban hành29/12/2015
        Ngày hiệu lực29/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5969/QĐ-CT doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực cơ quan thuế Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5969/QĐ-CT doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực cơ quan thuế Hồ Chí Minh

           • 29/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực