Quyết định 597/2013/QĐ-UBND

Quyết định 597/2013/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2014 từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 597/2013/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2014 Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 597/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN KẾ HOẠCH NĂM 2014 TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ MỤC TIÊU.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06.6.2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30.11.2013 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 2011/QĐ-BKHĐT ngày 31.12.2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND17 ngày 10.12.2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2014 từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ mục tiêu.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này; báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 597/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu597/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực10/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 597/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 597/2013/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2014 Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 597/2013/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2014 Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu597/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành31/12/2013
        Ngày hiệu lực10/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 597/2013/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2014 Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 597/2013/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2014 Bắc Ninh

            • 31/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực