Quyết định 597/QĐ-BNN-XD

Quyết định 597/QĐ-BNN-XD năm 2018 về phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi thi công vượt lũ, chống lũ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 597/QĐ-BNN-XD 2018 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 597/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THI CÔNG VƯỢT LŨ, CHỐNG LŨ NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về quản lý an toàn đập; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các công trình thủy lợi đang xây dựng có nhiệm vụ thi công vượt lũ, chống lũ năm 2018 như sau:

I. CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẢO ĐẢM YÊU CẦU VƯỢT LŨ:

1. Công trình hchứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

2. Cụm công trình đầu mối Sông Cái, dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận.

3. Công trình hồ chứa nước Đạ Lây tỉnh Lâm Đồng (vn NSNN).

4. Cụm công trình đầu mối Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk.

5. Dự án xây dựng mới cống Kim Sơn: tại K0+100 đê hữu sông Cm, huyện An Dương, thành phố Hải Dương.

6. Dự án xử lý sạt lở kè Phú Hùng Cường (khu vực thượng lưu mỏ hàn s 01) thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

II. CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN CHỐNG LŨ:

1. Hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn.

2. Công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

1. Chủ đầu tư có công trình thi công vượt lũ, chống lũ quy định tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm:

- Căn cứ mục tiêu yêu cầu thi công vượt lũ, chống lũ, tổ chức lập, phê duyệt tiến độ thi công chi tiết (theo tuần), gửi vBộ trước ngày 01/03/2018.

- Tổ chức lập, phê duyệt và triển khai phương án phòng, chống thiên tai năm 2018 cho công trình, gửi về Bộ trước 20/4/2018; tổ chức xây dựng, giám sát chặt chẽ các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, mục tiêu chống lũ, chất lượng và an toàn công trình; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai theo phương án được duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình trong mùa lũ bão.

- Thực hiện nghiêm công tác họp giao ban kiểm điểm tiến độ định kỳ để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Tổ chức báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ (tháng/quý/năm) theo quy định.

Các Quyết định, Báo cáo và hồ sơ liên quan gửi về Bộ để theo dõi, quản lý qua Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai theo nhiệm vụ được phân giao.

2. Cục Quản lý xây dựng công trình, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, công tác phòng chống lụt bão và công tác giải ngân vốn kế hoạch năm 2018; giải quyết kịp thời các vướng mắc, tồn tại trong giai đoạn thi công, tạo điều kiện cho công trình hoàn thành mục tiêu, tiến độ đã duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Tổng cục trưng các Tổng cục Thủy lợi, Phòng, chống thiên tai; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch, Tài chính; Chủ đầu tư các công trình nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Văn phòng chính phủ;
- Bộ KH&ĐT (để p
/hợp);
- Bộ Tài chính (để p/h
p);
- UBND các tỉnh có công trình (để p/hợp);
- Kho bạc Nhà nước trung ương;
- Kho bạc Nhà nước các tỉnh có CT tại Điều 1;
- Lưu VT, XD (45 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 597/QĐ-BNN-XD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu597/QĐ-BNN-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2018
Ngày hiệu lực12/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 597/QĐ-BNN-XD

Lược đồ Quyết định 597/QĐ-BNN-XD 2018 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 597/QĐ-BNN-XD 2018 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu597/QĐ-BNN-XD
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành12/02/2018
        Ngày hiệu lực12/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 597/QĐ-BNN-XD 2018 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 597/QĐ-BNN-XD 2018 phê duyệt danh mục công trình thủy lợi thi công vượt lũ chống lũ

            • 12/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/02/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực