Quyết định 598/QĐ-UB

Quyết định 598/QĐ-UB năm 1977 thành lập Phòng Thủy lợi huyện Nhà Bè do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 598/QĐ-UB thành lập Phòng Thủy lợi huyện Nhà Bè đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 598/QĐ-UB thành lập Phòng Thủy lợi huyện Nhà Bè


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 598/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG THUỶ LỢI HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét nhu cầu công tác thủy lợi phục vụ sản xuất và đời sống của Huyện Nhà Bè ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Thủy lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Phòng Thủy lợi trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè.

Phòng Thủy lợi huyện là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, giúp Ủy ban quản lý thống nhất công tác thủy lợi của huyện. Phòng chịu sự lãnh đạo toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thủy lợi.

Phòng được phép sử dụng con dấu để liên hệ công tác.

Điều 2.- Phòng thủy lợi có các nhiệm vụ chính như sau :

1- Phối hợp với Sở Thủy lợi lập quy hoạch và kế hoạch xây dựng phát triển thủy lợi trong huyện.

2- Tổ chức thực hiện khảo sát, thiết kế, xây dựng những công trình thủy lợi trong huyện được Sở phân cấp.

3- Quản lý khai thác các công trình thủy lợi của huyện để phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân trong huyện.

4- Chỉ đạo các xã làm thủy lợi nhỏ.

Điều 3.- Biên chế của Phòng được ấn định trong năm 1977 là 8 (tám) người, gổm : một Trưởng phòng và 7 (bảy) cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 4.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Giám đốc Sở Thủy lợi, Chủ tịch UBND huyệnNhà Bè chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- BTC Thành ủy
- Lưu VP.
- Ban TCCQ (4 bản)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC




Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 598/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu598/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/1977
Ngày hiệu lực28/10/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 598/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 598/QĐ-UB thành lập Phòng Thủy lợi huyện Nhà Bè


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 598/QĐ-UB thành lập Phòng Thủy lợi huyện Nhà Bè
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu598/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành28/10/1977
        Ngày hiệu lực28/10/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 598/QĐ-UB thành lập Phòng Thủy lợi huyện Nhà Bè

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 598/QĐ-UB thành lập Phòng Thủy lợi huyện Nhà Bè