Quyết định 5981/QĐ-UBND

Quyết định 5981/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 5981/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5981/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH 5058/QĐ-UBND NGÀY 05/11/2012 CỦA UBND THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/8/2008 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đế năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05/5/2010 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại;

Xét đề nghị của Liên Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4213/TTr-LN ngày 03 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại điểm 3.1, Khoản 3, Điều 1, Quyết định 5058/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND Thành phố như sau:

Nội dung tại điểm 3.1, Khoản 3, Điều 1, Quyết định 5058/QĐ-UBND đoạn: "Chợ đầu mối bán buôn nông sản: Hình thành và phát triển 04 chợ đầu mối bán buôn nông sản - thực phẩm tổng hợp cấp vùng quy mô diện tích 50 - 100 ha ở 04 khu vực: phía Bắc (Mê Linh); phía Nam (Thường Tín - Phú Xuyên); phía Tây (Hòa Lạc - Thạch Thất); phía Đông (Gia Lâm)."

Nay điều chỉnh là: "Chợ đầu mối nông sản tổng hợp cấp vùng: Tập trung đầu tư xây dựng 05 chợ nông sản tổng hợp cấp vùng tại các khu vực: Long Biên - Gia Lâm, Mê Linh, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sơn Tây có quy mô từng chợ từ 20ha đến 30ha;"

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 5058/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- PCT Nguyễn Văn Sửu;
- PVP Nguyễn Danh Cơ; CTq;
- Lưu: VT, SCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5981/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5981/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5981/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5981/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5981/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5981/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Văn Sửu
       Ngày ban hành20/12/2012
       Ngày hiệu lực20/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 5981/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 5981/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh phê duyệt quy hoạch mạng lưới bán

          • 20/12/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/12/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực