Quyết định 599/QĐHC-CTUBND

Quyết định 599/QĐHC-CTUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 599/QĐHC-CTUBND 2013 thủ tục hành chính mới sửa đổi thuộc Sở Y tế Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 468/SYT-VP ngày 05 tháng 6 năm 2013 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP.UBND tỉnh;

- Lưu: KS, VX, HC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Quyết định số 599/QĐHC-CTUBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Số trang

 

Lĩnh vực Dược, Mỹ phẩm

 

1

Cấp chứng chỉ hành nghề Dược đối với công dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

4

2

Cấp chứng chỉ hành nghề Dược tại Việt Nam cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (thống kê mới)

14

3

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề dược (sửa đổi, bổ sung)

24

4

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược (trường hợp người quản lý chuyên môn dược đơn phương đề nghị) (thống kê mới)

30

5

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược (trường hợp cơ sở kinh doanh thuốc chấm dứt hoạt động kinh doanh) (thống kê mới)

33

6

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược (trường hợp cá nhân xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược) (thống kê mới)

34

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (sửa đổi, bổ sung)

36

8

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (sửa đổi, bổ sung)

42

9

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các Giấy chứng nhận có thời hạn (sửa đổi, bổ sung)

47

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (sửa đổi, bổ sung)

52

11

Cấp Giấy chứng nhận đạt theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”- GPP cho cơ sở bán lẻ thuốc (trường hợp đăng ký lần đầu) (thống kê mới)

57

12

Cấp Giấy chứng nhận đạt theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”- GPP cho cơ sở bán lẻ thuốc (trường hợp tái kiểm tra) (thống kê mới)

74

13

Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”- GDP (trường hợp đăng ký lần đầu) (thống kê mới)

78

14

Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”- GDP (trường hợp tái đăng ký kiểm tra) (thống kê mới)

82

15

Cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”- GDP (trường hợp đăng ký khi thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản) (thống kê mới)

86

16

Cấp thẻ Người giới thiệu thuốc (sửa đổi, bổ sung)

91

17

Đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế (sửa đổi, bổ sung)

95

18

Cấp số công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước (thống kê mới)

99

19

Cấp số công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước (trường hợp hồ sơ sửa đổi, bổ sung) (thống kê mới)

108

20

Cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (thống kê mới)

117

21

Đăng ký và đăng ký lại các thuốc dùng ngoài sản xuất trong nước quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT (thống kê mới)

122

 

Tổng cộng 21 thủ tục

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 599/QĐHC-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu599/QĐHC-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2013
Ngày hiệu lực02/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 599/QĐHC-CTUBND

Lược đồ Quyết định 599/QĐHC-CTUBND 2013 thủ tục hành chính mới sửa đổi thuộc Sở Y tế Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 599/QĐHC-CTUBND 2013 thủ tục hành chính mới sửa đổi thuộc Sở Y tế Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu599/QĐHC-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành02/07/2013
        Ngày hiệu lực02/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 599/QĐHC-CTUBND 2013 thủ tục hành chính mới sửa đổi thuộc Sở Y tế Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 599/QĐHC-CTUBND 2013 thủ tục hành chính mới sửa đổi thuộc Sở Y tế Sóc Trăng

            • 02/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực