Quyết định 60/2007/QĐ-BTC

Quyết định 60/2007/QĐ-BTC về lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2007/QĐ-BTC lãi suất cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ LÃI SUẤT CHO VAY VỐN CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ  Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã;
Căn cứ Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lãi suất cho vay vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã bằng 60% lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 7 Điều 10 Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Lãi suất cho vay vốn của một dự án được xác định tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng và cố định trong suốt thời hạn vay.

Điều 2. Trường hợp chủ dự án vay vốn vi phạm hợp đồng tín dụng hoặc quá hạn thì phải chịu lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn ghi trong hợp đồng tín dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
-Thủ tướng, các PTT (để báo cáo);
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VP Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Viện KSND tối cao, Toà án ND tối cao;
- Cơ quan TW và các đoàn thể, Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ và website BTC;
- Công báo;
- Liên minh Hợp tác xã Việt , Quỹ HTPT HTX;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 

Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2007
Ngày hiệu lực14/08/2007
Ngày công báo30/07/2007
Số công báoTừ số 516 đến số 517
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 60/2007/QĐ-BTC lãi suất cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/2007/QĐ-BTC lãi suất cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/2007/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành11/07/2007
        Ngày hiệu lực14/08/2007
        Ngày công báo30/07/2007
        Số công báoTừ số 516 đến số 517
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 60/2007/QĐ-BTC lãi suất cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2007/QĐ-BTC lãi suất cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã

           • 11/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực