Quyết định 60/2010/QĐ-UBND

Quyết định 60/2010/QĐ-UBND về chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù, đày hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 60/2010/QĐ-UBND chế độ trợ cấp hàng tháng người hoạt động đã được thay thế bởi Quyết định 4052/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 60 chế độ trợ cấp người hoạt động cách mạng Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 09/12/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2010/QĐ-UBND chế độ trợ cấp hàng tháng người hoạt động


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 60/2010/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG HOẶC HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;
Căn cứ Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng;
Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2096/TTr-STC ngày 27/9/2010 về đề xuất chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhưng không được hưởng lương hay bảo hiểm xã hội hàng tháng như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng: Bằng 50% mức lương tối thiểu hiện hành.

Điều 2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/10/2010.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí trả trợ cấp hàng tháng cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chi từ nguồn ngân sách chi đảm bảo xã hội hàng năm của UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục hồ sơ thống nhất và triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm rà soát và xét duyệt để thực hiện việc chi trả đúng đối tượng, kịp thời và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2010
Ngày hiệu lực01/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2010/QĐ-UBND chế độ trợ cấp hàng tháng người hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/2010/QĐ-UBND chế độ trợ cấp hàng tháng người hoạt động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Một
        Ngày ban hành04/10/2010
        Ngày hiệu lực01/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 60/2010/QĐ-UBND chế độ trợ cấp hàng tháng người hoạt động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2010/QĐ-UBND chế độ trợ cấp hàng tháng người hoạt động