Quyết định 60/2012/QĐ-UBND

Quyết định 60/2012/QĐ-UBND hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung tại đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hàng ngày đối với vận động viên của tỉnh Bình Dương

Quyết định 60/2012/QĐ-UBND hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh đã được thay thế bởi Quyết định 03/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa thể thao tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 24/02/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2012/QĐ-UBND hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2012/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ TIỀN CÔNG CHO VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO CỦA TỈNH TRONG THỜI GIAN TẬP TRUNG TẠI ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA; TIỀN CÔNG TẬP LUYỆN HÀNG NGÀY CHO VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO CỦA TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND8 ngày 10/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, khóa VIII - kỳ họp lần thứ 6;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài chính tại Tờ trình liên sở số 65/TTr-LS-SVHTTDL-STC ngày 23/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung tập luyện, thi đấu cho đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hàng ngày đối với vận động viên của tỉnh như sau:

1. Hỗ trợ thêm tiền công đối với vận động viên thể thao thuộc đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu cho đội tuyển quốc gia khi có triệu tập của Trung ương bằng 100% mức tiền công được hưởng do Trung ương quy định, cụ thể:

- Vận động viên thuộc đội tuyển tỉnh: 80.000 đồng/người/ngày (tương ứng 2.080.000 đồng/người/tháng);

- Vận động viên thuộc đội tuyển trẻ tỉnh: 40.000 đồng/người/ngày (tương ứng 1.040.000 đồng/người/tháng).

Trong thời gian các vận động viên được hưởng chế độ hỗ trợ tại Khoản 1 nêu trên thì không được hưởng chế độ hỗ trợ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

2. Hỗ trợ tiền công tập luyện hàng ngày đối với vận động viên thể thao của tỉnh:

- Đối với vận động viên thuộc đội tuyển tỉnh: Bằng 0,07 lần mức lương tối thiểu chung/người/ngày công;

- Đối với vận động viên thuộc đội tuyển trẻ của tỉnh: Bằng 0,034 lần so với mức lương tối thiểu chung/người/ngày công;

- Đối với vận động viên thuộc đội năng khiếu của tỉnh: Bằng 0,025 lần so với mức lương tối thiểu chung/người/ngày công.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, VHTTDL;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL;
- TT TU, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND,
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở: VHTTDL, TC, TP, NV;
- UBND các huyện, thị xã, Tp TDM;
- Trung tâm Công báo, Website tỉnh;
- LĐVP, Tg, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2012
Ngày hiệu lực28/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2012/QĐ-UBND hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/2012/QĐ-UBND hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLê Thanh Cung
        Ngày ban hành18/12/2012
        Ngày hiệu lực28/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2020
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 60/2012/QĐ-UBND hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2012/QĐ-UBND hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh