Quyết định 60-HĐBT

Quyết định 60-HĐBT năm 1981 về việc giải thể các tiểu khu để thành lập các phường và thị xã thuộc thị xã Cao bằng, tỉnh Cao Bằng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60-HĐBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 60 - HĐBT NGÀY 10-9-1981 VỀ VIỆC GIẢI THỂ CÁC TIỂU KHU ĐỂ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG VÀ XÃ THUỘC THỊ XÃ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể các tiểu khu Sông Bằng, Sông Hiến, Nội Thị, Nà Phía để thành lập các phường Sông Bằng, Sông Hiến, Tân Giang, Hợp Giang và các xã Ngọc Xuân, Hoà Chung, Duyệt Chung thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Giải thể tiểu khu Sông Bằng để thành lập phường Sông Bằng và xã Ngọc Xuân (1).

2. Giải thể tiểu khu Sông Hiến để thành lập phường Sông Hiến và xã Hoà Chung (1).

3. Giải thể tiểu khu Nà Phía để thành lập phường Tân Giang và xã Duyệt Trung (1).

4. Giải thể tiểu khu Nội Thị để thành lập phường Hợp Giang (1).

Điều 2: Đồng chí chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các xã, phường.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 60-HĐBT
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 60-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/09/1981
Ngày hiệu lực 25/09/1981
Ngày công báo 15/09/1981
Số công báo Số 16
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 60-HĐBT giải thể tiểu khu thành lập phường,thị xã thị xã Cao bằng, tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 60-HĐBT giải thể tiểu khu thành lập phường,thị xã thị xã Cao bằng, tỉnh Cao Bằng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 60-HĐBT
Cơ quan ban hành Hội đồng Bộ trưởng
Người ký Đặng Thi
Ngày ban hành 10/09/1981
Ngày hiệu lực 25/09/1981
Ngày công báo 15/09/1981
Số công báo Số 16
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 10/09/1981

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/09/1981

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 25/09/1981

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực