Quyết định 60/QĐ-VKSTC

Quyết định 60/QĐ-VKSTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 60/QĐ-VKSTC 2020 công khai dự toán ngân sách Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/QĐ-VKSTC

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA VĂN PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-VKSTC ngày 26/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tài vụ và các đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục Kế hoạch - Tài chính;
- Trang TTĐT (để t/h);
- Lưu: VT, Ptv.

TL. VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG




Nguyễn Tiến Long

 

Đơn vị: Văn phòng viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

Chương: 004

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo QĐ số 60/QĐ-VKSTC ngày 9/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

ĐVT: triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán được giao

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

-

I

Số thu phí, lệ phí

-

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

-

III

Số phí, lệ phí nộp NSNN

-

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

(1,000.00)

I

Nguồn ngân sách trong nước

(1,000.00)

1

Chi quản lý hành chính

-

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ

(1,000.00)

3

Kinh phí khoa học công nghệ

 

4

Chi bảo đảm xã hội

 

II

Nguồn viện trợ

-

III

Nguồn vay nợ nước ngoài

-

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/QĐ-VKSTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/QĐ-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2020
Ngày hiệu lực09/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(11/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/QĐ-VKSTC

Lược đồ Quyết định 60/QĐ-VKSTC 2020 công khai dự toán ngân sách Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/QĐ-VKSTC 2020 công khai dự toán ngân sách Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/QĐ-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người ký***
        Ngày ban hành09/06/2020
        Ngày hiệu lực09/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (11/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 60/QĐ-VKSTC 2020 công khai dự toán ngân sách Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/QĐ-VKSTC 2020 công khai dự toán ngân sách Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

            • 09/06/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/06/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực