Quyết định 600/QĐ-BKHCN

Quyết định 600/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 600/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia giống cây lâm nghiệp


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 600/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 11766:2017

Giống cây lâm nghiệp - Cây giống mắc ca

2.

TCVN 11767:2017

Giống cây lâm nghiệp - Cây giống mây nếp

3.

TCVN 11768:2017

Giống cây lâm nghiệp - Cây giống thảo quả

4.

TCVN 11769:2017

Giống cây lâm nghiệp - Cây giống hồi

5.

TCVN 11770:2017

Giống cây lâm nghiệp - Cây giống sa nhân tím

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 600/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu600/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2017
Ngày hiệu lực28/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 600/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 600/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia giống cây lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 600/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia giống cây lâm nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu600/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành28/03/2017
        Ngày hiệu lực28/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 600/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia giống cây lâm nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 600/QĐ-BKHCN 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia giống cây lâm nghiệp

            • 28/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực