Quyết định 605/QĐ-CTN

Quyết định 605/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 605/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 31/TTr-CP ngày 13/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 237 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 605/QĐ-CTN ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Bùi Mai Lan, sinh ngày 23.01.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Am Ludwigsberg 26, 66113 Saarbruecken

Giới tính: Nữ

2. Bùi Bùi Mai Linh, sinh ngày 17.12.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Am Ludwigsberg 26, 66113 Saarbruecken

Giới tính: Nữ

3. Phạm Thị Thúy Nga, sinh ngày 11.6.1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Ludwigsberg 26, 66113 Saarbruecken

Giới tính: Nữ

4. Bùi Trí Dũng, sinh ngày 03.11.1967 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Am Ludwigsberg 26, 66113 Saarbruecken

Giới tính: Nam

5. Trương Hoài Nam, sinh ngày 05.7.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Haupt str.13, 14776 Brandenburg an der Havel

Giới tính: Nam

6. Trần Mạnh Hùng, sinh ngày 29.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Breitscheidstr.79, 16548 Glienicke/Nordbahn

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Tony Thái, sinh ngày 20.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrich-Eber-Str.61, 93051 Regensburg

Giới tính: Nam

8. Vũ Trâm Anh Vivian, sinh ngày 09.12.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Weddige Wilhelmstr.17, 06406 Bernburg

Giới tính: Nữ

9. Vũ Kevin Kỳ Anh, sinh ngày 02.11.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelmstr.17, 06406 Bernburg

Giới tính: Nam

10. Vũ Tobias Bảo Anh, sinh ngày 22.5.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelmstr.17, 06406 Bernburg

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Kim Lan, sinh ngày 26.4.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedrich Str.100, 42551 Velbert

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 20.11.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Witziebenstr.10, 90491 Nuernberg

Giới tính: Nữ

13. Phan Tiến Đạt, sinh ngày 30.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Albert-Hoesler-Str.4, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

14. Trương Hoàng Hữu Nhân, sinh ngày 07.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Deininger Str.19, 86720 Noerdlingen

Giới tính: Nam

15. Nguyễn Jona, sinh ngày 06.12.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Eichendorffstr.45, 91522 Ansbach

Giới tính: Nam

16. Bùi Hoàng Phương, sinh ngày 01.02.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Calvinstr.4, 42103 Wuppertal

Giới tính: Nam

17. Nguyễn Triều Sơn, sinh ngày 15.4.1964 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Spiekerooger Str.31, 26419 Schortens

Giới tính: Nam

18. Lê Thu Oanh, sinh ngày 22.10.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Strasse des 18.Oktober 27, 04103 Leipzig

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Thu Hiền, sinh ngày 08.8.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Vulkanstr.23, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

20. Phạm Quỳnh Trang, sinh ngày 13.11.1998 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Harmannstr.2, 91207 Lauf a.d.Pegniz

Giới tính: Nữ

21. Trần Ngọc Anh, sinh ngày 05.10.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Vincent-van-Gogh-Str.1, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

22. Long Hương, sinh ngày 27.02.1964 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ulrikenstr.45, 13581 Berlin

Giới tính: Nữ

23. Võ Vũ Lợi, sinh ngày 17.5.1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Herriedener Str.66, 90449 Nuernberg

Giới tính: Nam

24. Phạm Tiến Anh Thưởng, sinh ngày 14.11.1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Hermannstr.2, 91207 Lauf a.d.Pegnitz

Giới tính: Nam

25. Đỗ Bình An, ngày 18.02.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Reetwerder 15.21029 Hamburg

Giới tính: Nam

26. Đỗ Bình Minh, sinh ngày 18.02.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Reetwerder 15.21029 Hamburg

Giới tính: Nam

27. Bùi Ngọc Vân, sinh ngày 24.6.1987 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Dolgenseestr.40, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

28. Kiều Diệu Linh, sinh ngày 08.12.1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schumannweg 1, 31787 Hameln

Giới tính: Nữ

29. Hồng Mỹ Trang, sinh ngày 22.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kienitzer Str.21, 12035 Berlin

Giới tính: Nữ

30. Trần Thu Hương, sinh ngày 19.7.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Pilzstr.11, 31840 Hessisch Oldendorf

Giới tính: Nữ

31. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 30.6.1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Am Sportplatz 109, 21509 Glinde

Giới tính: Nữ

32. Phạm Vi Bảo Peter, sinh ngày 12.3.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Merseburger Str.103, 06112 Halle

Giới tính: Nam

33. Đặng Quốc Hưng, sinh ngày 07.6.1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: An der Banerwiese 17, 30459 Hannover

Giới tính: Nam

34. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 22.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Strassmannstr.13, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

35. Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 18.3.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Strassmannstr.13, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

36. Vũ Đăng Sơn, sinh ngày 09.5.1991 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Schmiedefelder Str.11, 98711 Vesser

Giới tính: Nam

37. Bùi Danh Toàn, sinh ngày 12.12.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Wittelbacherstr.12, 95100 Selb

Giới tính: Nam

38. Đào Công Anh, sinh ngày 16.6.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Kreuznacher Str.56, 70372 Stuttgart

Giới tính: Nam

39. Hoàng Đức Việt, sinh ngày 03.01.1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Tierpark 64, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

40. Vũ Văn Minh, sinh ngày 24.5.1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gotlindestr.49, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

41. Vũ Phúc Anh, sinh ngày 02.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Gotlindestr.49, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

42. Vũ Đức Huy, sinh ngày 06.3.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Gotlindestr.49, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

43. Phan Trang Ngọc, sinh ngày 06.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Lessingerstr.16, 06502 Thale

Giới tính: Nữ

44. Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 15.5.1979 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Hoenower Str.37, 12623 Berlin

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Tú Uyên, sinh ngày 05.11.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Hoenower Str.37, 12623 Berlin

Giới tính: Nữ

46. Nguyễn Hoàng Tú, sinh ngày 16.11.1990 tại Đức

Hiện trú tại: Weisseritzstr.38, 01067 Dresden

Giới tính: Nam

47. Đỗ Minh Sang, sinh ngày 28.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Im Friedhag 5, 88161 Lindenberg

Giới tính: Nữ

48. Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 02.12.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Alte Knochenhauerstr.9, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nam

49. Nguyễn Duy Quang, sinh ngày 13.01.2004 tại Đức

HIện trú tại: Alte Knochenhauerstr.9, 38100 Braunschweig

Giới tính: Nam

50. Phan Phan Thành Luân, sinh ngày 24.01.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str.2, 21244 Buchholz i.d.N

Giới tính: Nam

51. Vũ Hùng Dũng, sinh ngày 16.12.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Rosenhof 13. 09111 Chemnitz

Giới tính: Nam

52. Nguyễn Thị Kim Hạnh, sinh ngày 10.4.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kaiserin-Augusta-Allee 96, 10553 Berlin

Giới tính: Nữ

53. Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh ngày 26.10.1990 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Pastor-Schroeder-Str.18, 24768 Rendsburg

Giới tính: Nữ

54. Phạm Thị Tình, sinh ngày 02.02.1966 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Mannheimerstr.65, 68723 Schwetzingen

Giới tính: Nữ

55. Vũ Đức Anh, sinh ngày 09.9.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Maikammerer Str.24, 81539 Muenchen

Giới tính: Nam

56. Vũ Hồng Nhung, sinh ngày 26.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Von-Stauffenberg-Str.51, 19061 Schwerin

Giới tính: Nữ

57. Lê Thị Mỹ Linh, sinh ngày 08.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Koepenicker Str.98, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

58. Phạm Duy, sinh ngày 20.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Ellemdinger Str.11 B, 76227 Karlsruhe

Giới tính: Nam

59. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 20.5.1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Am Kaelberberg 11, 38173 Hoetzum

Giới tính: Nữ

60. Nguyễn Thu Hoài, sinh ngày 07.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Holzhausen 9, 18435 Stalsund

Giới tính: Nữ

61. Đỗ Nguyễn Đoan Trang, sinh ngày 18.5.1983 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Munketoft 05, 24973 Flensburg

Giới tính: Nữ

62. Đỗ Nguyễn Minh Thu Julia, sinh ngày 15.8.2011 tại Đức

Hiện trú tại: Munketoft 05, 24973 Flensburg

Giới tính: Nữ

63. Lan Mỹ Kỳ, sinh ngày 29.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Brockhaeger Str.13, 33330 Guetersloh

Giới tính: Nữ

64. Lê Việt Anh, sinh ngày 17.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.36, 88709 Hagnau

Giới tính: Nam

65. Lại Thanh Thủy, sinh ngày 03.02.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Franz-Mett-Str.23, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

66. Vũ Hoàng Nam, sinh ngày 12.02.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Sevelter Str.52, 49661 Cloppenburg

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Thị Lộc, sinh ngày 07.3.1945 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Goldbacher Str.22, 99867 Gotha

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 16.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Diemelweg 19, 50765 Koeln

Giới tính: Nữ

69. Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 16.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Diemelweg 19, 50765 Koeln

Giới tính: Nữ

70. Nguyễn Thế An, sinh ngày 14.3.1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wuhlestr.15A, 12683 Berlin

Giới tính: Nam

71. Nguyễn Thanh Tân, sinh ngày 18.4.1998 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Am Markt 2, 24955 Harrislee

Giới tính: Nam

72. Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 27.11.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Am Markt 2, 24955 Harrislee

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 24.4.1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kapellen Str.14, 22117 Hamburg

Giới tính: Nữ

74. Đinh Bảo Châu Vanessa, sinh ngày 20.4.2009 tại Đức

Hiện trú tại: Kapellen Str.14, 22117 Hamburg

Giới tính: Nữ

75. Nguyễn Thanh Dung, sinh ngày 13.10.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hains Str.25 90461 Nurberg

Giới tính: Nữ

76. Vũ Thùy Linh, sinh ngày 25.11.1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Ebertystr.6, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

77. Dương Tuấn Minh, sinh ngày 01.01.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Sandbienenweg 13/1, 80937 Muenchen

Giới tính: Nam

78. Nguyễn Thiên Hân, sinh ngày 30.12.1999 tại Đức

Hiện Trú tại: Mecklenburger Str.4, 30952 Ronnenberg

Giới tính: Nữ

79. Ngô Thị Phương Anh, sinh ngày 30.5.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Rathausstr.7, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

80. Trần Gia Long, sinh ngày 24.9.1989 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Sewanstr.209, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

81. Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 15.7.1950 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Dr-Behring-Str.5 B, 26133 Oldenburg

Giới tính: Nữ

82. Phạm Phú Quốc, sinh ngày 31.5.1987 tại CH Séc

Hiện trú tại: Lindenstr.8, 26897 Esterwagen

Giới tính: Nam

83. Trần Thanh Hải, sinh ngày 13.5.1965 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Hardyweg 20, 14055 Berlin

Giới tính: Nam

84. Nguyễn Thị Nhật, sinh ngày 07.7.1980 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Hardyweg 20, 14055 Berlin

Giới tính: Nữ

85. Trần Đức Anh, sinh ngày 26.11.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Hardyweg 20, 14055 Berlin

Giới tính: Nam

86. Trần Minh Đức, sinh ngày 20.9.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Hardyweg 20, 14055 Berlin

Giới tính: Nam

87. Lê Thu Thảo, sinh ngày 01.8.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Weichselstr.2, 10247 Berlin

Giới tính: Nữ

88. Chu Thị Ngọc Minh, sinh ngày 21.12.1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Beisser Str.8, 22357 Hamburg

Giới tính: Nữ

89. Nguyễn Thị Bích Hằng, sinh ngày 02.12.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Strasse der Freundschaft 8, 04654 Frohburg

Giới tính: Nữ

90. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 12.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ribnitzer Str.8, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

91. Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 11.4.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karl-Marx-Allee 69 F, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

92. Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 22.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Holbeinstr.123, 01309 Dresden

Giới tính: Nam

93. Nguyễn Thanh Phong, sinh ngày 04.7.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Robert-Uhrig-Str.5, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

94. Trần Trần Hải Hồ, sinh ngày 10.8.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Mahlsdorfer Str.72, 12555 Berlin

Giới tính: Nam

95. Kiều Duy Hùng, sinh ngày 08.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Heckelberger Ring 18, 13055 Berlin

Giới tính: Nam

96. Đinh Hoàng Tùng David, sinh ngày 29.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Eisenberger Str.9, 07552 Gera

Giới tính: Nam

97. Lưu Thu Phương, sinh ngày 15.5.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Streiberstr.35, 06110 Halle

Giới tính: Nữ

98. Lê Tào Minh, sinh ngày 16.8.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Poststr.18, 17139 Malchin

Giới tính: Nam

99. Trần Thị Hạnh, sinh ngày 20.10.1960 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Schwanenring 9a, 30627 Hannover

Giới tính: Nữ

100. Nguyễn Thị Hà Mi, sinh ngày 11.7.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Konrad-Wolf-Str.12b, 13055 Berlin

Giới tính: Nữ

101. Ngô Mạnh Cường, sinh ngày 02.3.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Brodowiner Ring 11, 12679 Berlin

Giới tính: Nam

102. Lê Khắc Minh, sinh ngày 18.4.1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Feldschloesschen7, 06120 Halle

Giới tính: Nam

103. Trần Thị Tuyết, sinh ngày 07.11.1966 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schwantesstr.55, 04347 Leipzig

Giới tính: Nữ

104. Đỗ Thị Phương Chi, ngày 19.3.1981 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Kuestriner Weg 4, 31535 Nuestadt

Giới tính: Nữ

105. Nguyễn Hồng Đức, sinh ngày 23.01.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sperlingsgasse 1, 10178 Berlin

Giới tính: Nữ

106. Phạm Lê Anh Minh, sinh ngày 09.12.1996 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 195, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

107. Hồ Phan Phương Anh, sinh ngày 22.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Poelchaustr.32, 12681 Berlin

Giới tính: Nữ

108. Trần Dũng, sinh ngày 24.7.1963 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Zwickauer Damm 45 A, 12353 Berlin

Giới tính: Nam

109. Trần Mỹ Quỳnh Anh, sinh ngày 24.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.176, 42579 Heiligenhaus

Giới tính: Nữ

110. Hoàng Công Thành, sinh ngày 09.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Lerchenstr.57 a, 80995 Muenchen

Giới tính: Nam

111. Đặng Minh Nguyệt, sinh ngày 29.8.1977 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Herzogstr.51, 40215 Duesseldorf

Giới tính: Nữ

112. Nguyễn Đức Duy Sebastian, sinh ngày 05.7.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Alte Reichsstr.33, 86356 Neusaess

Giới tính: Nam

113. Nguyễn Thị Diệu Linh, sinh ngày 03.9.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstr.76, 09111 Chemnitz

Giới tính: Nữ

114. Trần Thị Thúy Quỳnh, sinh ngày 10.6.1991 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Vincent-Van-Gogh-Str.1, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

115. Trần Ngọc Anh, sinh ngày 18.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Herzbergstr.1, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

116. Lê Liên Hương, sinh ngày 08.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Bronner Str.15, 88471 Laupheim

Giới tính: Nữ

117. Lê Đức Tuấn, sinh ngày 25.10.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Ziegesarstr.7, 07747 Jena

Giới tính: Nam

118. Nguyễn Gia Huy, sinh ngày 04.4.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Kiefholzstr.409A, 12435 Berlin

Giới tính: Nam

119. Trương Thu Chang, sinh ngày 30.11.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr. 13, 14776 Brandenburg an der Havel

Giới tính: Nữ

120. Huỳnh Văn Tuấn, sinh ngày 08.02.1963 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Breslauer Str.9, 21423 Winsen

Giới tính: Nam

121. Phan Thị Mỹ Tuyên, sinh ngày 01.5.1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Turmstr.28, 17033 Neubrandenburg

Giới tính: Nữ

122. Trần Thị Thúy Quỳnh, sinh ngày 03.9.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Chauseestr.6, 10115 Berlin

Giới tính: Nữ

123. Lê Nguyễn Hà Mi Thúy An, sinh ngày 06.10.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Washingtonallee 10, 22111 Hamburg

Giới tính: Nữ

124. Hoàng Trần Huy Tony, sinh ngày 20.8.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Innsbrucker Str.11, 86163 Augsburg

Giới tính: Nam

125. Nguyễn Trần Thu Hương, sinh ngày 01.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Teichstr.10, 04435 Schkeuditz

Giới tính: Nữ

126. Hoàng Tùng Lâm, sinh ngày 07.11.1993 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Alemannenstr.21, 93053 Regensburg

Giới tính: Nam

127. Tăng Hải Thành, sinh ngày 12.10.1989 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Heidebrinker Str.1, 13357 Berlin

Giới tính: Nữ

128. Trần Phương, sinh ngày 26.12.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelmstr.85, 10117 Berlin

Giới tính: Nam

129. Trần Hương My, sinh ngày 22.5.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Devrientweg 1 a, 12207 Berlin

Giới tính: Nữ

130. Nguyễn Ni Ni, sinh ngày 30.6.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Schweriner Str.9, 59425 Unna

Giới tính: Nữ

131. Nguyễn Tony Thomas, sinh ngày 10.7.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Schweriner Str.9, 59425 Unna

Giới tính: Nam

132. Mai Lữ Tố Uyên, sinh ngày 16.8.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Lichtenberger Str.35, 10179 Berlin

Giới tính: Nữ

133. Mai Phương Anh, sinh ngày 22.10.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Weitlingstr.32, 10317 Berlin

Giới tính: Nữ

134. Đoàn Thế Anh, sinh ngày 14.9.1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Achillesstr.48, 13125 Berlin

Giới tính: Nam

135. Phạm Thị Mỹ Huyền, sinh ngày 27.10.1996 tại Đức

Hiện trú tại: St-Georg-Str.1 B, 21423 Winsen

Giới tính: Nữ

136. Phạm Thị Thu Hoài, sinh ngày 03.5.1998 tại Đức

Hiện trú tại: St-Georg-Str.1 B, 21423 Winsen

Giới tính: Nữ

137. Lê Thanh Thảo, sinh ngày 12.8.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Erieh Kuttner str.1, 10369 Berlin

Giới tính: Nữ

138. Phạm Hà Anh, sinh ngày 16.02.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Mollendorff str. 113, 10367 Berlin

Giới tính: Nữ

139. Vũ Hoàng Long, sinh ngày 29.4.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Bockhol Str.39, 41460 Neuss

Giới tính: Nam

140. Bùi Ngọc Huyền, sinh ngày 01.4.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Hoftohorn 34, 27404 Zeven

Giới tính: Nữ

141. Bùi Ngọc Diệu Linh, sinh ngày 07.7.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Hoftohorn 34, 27404 Zeven

Giới tính: Nữ

142. Kiều Minh Phương, sinh ngày 19.7.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Hofer Str.74, 08606 Oelsnitz

Giới tính: Nữ

143. Lê Đăng Ngọc, sinh ngày 08.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Luisenstr.5, 06366 Koethen

Giới tính: Nam

144. Lê Hoàng Thành, sinh ngày 21.10.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Luisenstr.5, 06366 Koethen

Giới tính: Nam

145. Đinh Thị Thu Trang, sinh ngày 07.3.1992 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Neuer Weg 5, 17498 Mesekenhagen

Giới tính: Nữ

146. Bùi Đức Trung, sinh ngày 14.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Wilmersdorfer Str.65, 10627 Berlin

Giới tính: Nam

147. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 03.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Berliner Str.4, 04105 Leipzig

Giới tính: Nam

148. Dương Minh Châu, sinh ngày 18.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Seestr.26, 13353 Berlin

Giới tính: Nữ

149. Nguyễn Thị Lan Hải Châu, sinh ngày 12.5.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Bertolt-Brecht-Str.5, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ

150. Hoàng Nguyên Việt, sinh ngày 08.9.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Wehrberger Str.27, 31785 Hameln

Giới tính: Nam

151. Phạm Quang, sinh ngày 26.9.1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wriezener Karree 1, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

152. Lê Văn Thịnh, sinh ngày 27.8.1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Postweg 82, 89231 Neu-Ulm

Giới tính: Nam

153. Nguyễn Nhật Tân Michael, sinh ngày 25.02.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hohensteinstr.4, 71106 Magstadt

Giới tính: Nam

154. Lê Đại, sinh ngày 29.3.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Ahrenshooper Str.12, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

155. Lê Việt Đức, sinh ngày 27.7.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Ahrenshooper Str.12, 13051 Berlin

Giới tính: Nam

156. Phạm Khánh Chi, sinh ngày 24.12.1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Seestr.10, 18059 Papendorf OT Sildemow

Giới tính: Nam

157. Bùi Đình Mạnh, sinh ngày 05.3.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Ackenwiesenstr.27, 71334 Waiblingen

Giới tính: Nam

158. Bùi Thùy Trang, sinh ngày 01.8.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Ackenwiesenstr.27, 71334 Waiblingen

Giới tính: Nữ

159. Kiều Kiều Minh Tuấn, sinh ngày 20.8.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Hofer Str.74, 08606 Oelsnitz

Giới tính: Nam

160. Nguyễn Bá Linh, sinh ngày 09.02.1979 tại Đức

Hiện trú tại: Florastr.34 C, 13187 Berlin

Giới tính: Nam

161. Phạm Thị Hảo, sinh ngày 14.3.1959 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Hinter der Lieth 39, 22529 Hamburg

Giới tính: Nữ

162. Hoàng Lê Tony, sinh ngày 21.01.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Gurnemanzpfad 40, 13465 Berlin

Giới tính: Nam

163. Dương Thị Thìn, sinh ngày 18.10.1965 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Breslauer Str.9, 21423 Winsen

Giới tính: Nữ

164. Lê Mai Anh, sinh ngày 18.10.1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Jessener Str.12, 06132 Halle

Giới tính: Nữ

165. Phạm Huỳnh Anh, sinh ngày 28.3.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Mittelstr.5, 31275 Lehrte

Giới tính: Nữ

166. Phạm Thị Bích Hạnh, sinh ngày 21.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Sieglarer Str.104, 53842 Troisdorf

Giới tính: Nữ

167. Vũ Phương Thúy, sinh ngày 11.01.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Vor dem Kremper Tor 27 A, 23730 Neustadt i.H

Giới tính: Nữ

168. Trịnh Thị Toan, sinh ngày 13.10.1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Victor-Jara-Str.12, 39126 Magdeburg

Giới tính: Nữ

169. Trịnh Diệu Huyền, sinh ngày 17.10.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Victor-Jara-Str.12, 39126 Magdeburg

Giới tính: Nữ

170. Trịnh Đỗ Đức Hùng, sinh ngày 14.4.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Victor-Jara-Str.12, 39126 Magdeburg

Giới tính: Nam

171. Kim Minh Thuận, sinh ngày 26.11.2005 tại Đức

Hiện trú tại: Victor-Jara-Str.12, 39126 Magdeburg

Giới tính: Nam

172. Trần Ngọc Dinh, sinh ngày 04.8.1964 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Innere Fuehlingstr.14 E, 94315 Straubing

Giới tính: Nam

173. Trần Hồng Nhung, sinh ngày 27.3.1991 tại Nam Định

Hiện trú tại: Kautstr.29, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

174. Trịnh Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 31.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Cirksenastr.1B, 26721 Emden

Giới tính: Nữ

175. Nguyễn Thúy Quỳnh, sinh ngày 21.10.1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Fritz-Kirsch-Zeile 26, 12459 Berlin

Giới tính: Nữ

176. Ngô Trọng Hưng, sinh ngày 21.12.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Schaeferstr.87, 01067 Dresden

Giới tính: Nam

177. Ngô Thúy Nga Laura, sinh ngày 10.6.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Schaeferstr.87, 01067 Dresden

Giới tính: Nữ

178. Trần Trương Tiến Đức Peter, sinh ngày 20.08.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Anton-Saefkow-Platz 3, 10369 Berlin

Giới tính: Nam

179. Phùng Hải Vũ, sinh ngày 19.5.1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bornitzstr.80e, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

180. Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 22.11.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Malchiner Str.16, 17166 Teterow

Giới tính: Nam

181. Võ Ngọc Đức, sinh ngày 17.10.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Max-Herrmann-Str.2, 12678 Berlin

Giới tính: Nam

182. Võ Ngọc Tâm Nhi, ngày 15.12.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Max-Herrmann-Str.2, 12678 Berlin

Giới tính: Nữ

183. Hà Trung Đức, sinh ngày 29.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Wilmersdorfer Str.164, 10585 Berlin

Giới tính: Nam

184. Nguyễn Lê Hoàng Minh, sinh ngày 27.12.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Bautzener Str.63, 02943 Weisswasser/O.L

Giới tính: Nam

185. Trần Thị Phương Trang, sinh ngày 08.3.1990 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Danziger Str.96, 10405 Berlin

Giới tính: Nữ

186. Hứa Cindy Thùy Linh, sinh ngày 20.6.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Feldgasse 10. 01069 Dresden

Giới tính: Nữ

187. Cao Quý Nam, sinh ngày 21.7.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Dohnaische Str.37, 01796 Pirna

Giới tính: Nam

188. Nguyễn Minh Nguyệt, sinh ngày 27.6.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Striepenweg 45, 21147 Hamburg

Giới tính: Nữ

189. Trần Thanh Trung, sinh ngày 17.11.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Halle Str. 3 C, 20146 Hamburg

Giới tính: Nam

190. Lại Quốc Cường, sinh ngày 05.12.1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Bahnhofstr.61, 26382 Wilhelmshaven

Giới tính: Nam

191. Lê Quỳnh Trang, sinh ngày 27.7.1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Wolfensteindamm 2, 12165 Berlin

Giới tính: Nữ

192. Nguyễn Công Minh Thắng, sinh ngày 09.7.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Golddistelanger 5/3, 80937 Muenchen

Giới tính: Nam

193. Trần Mỹ Linh, sinh ngày 27.01.1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Von-der-Schulenburg-Str.25, 19061 Schwerin

Giới tính: Nữ

194. Võ Gia Hưng, sinh ngày 19.3.1997 tại Đức

Hiện trú tại: Muehlbergstr.58, 74653 Kuenzelsau

Giới tính: Nam

195. Lê Thị Thương, sinh ngày 09.8.1996 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 219, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

196. Dương Quỳnh Mai, sinh ngày 23.4.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Oststr.9, 04317 Leipzig

Giới tính: Nữ

197. Nguyễn Minh Tuấn, sinh ngày 27.4.1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Olloweg 98, 22527 Hamburg

Giới tính: Nam

198. Ngô Việt Đức, sinh ngày 04.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Kraeuterstr.39, 82515 Wolfratshausen

Giới tính: Nam

199. Nguyễn Trà My, sinh ngày 29.9.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Anton-Saefkow-Platz 13, 10369 Berlin

Giới tính: Nữ

200. Nguyễn Văn Trung, sinh ngày 30.4.1996 tại Quảng Nam

Hiện trú tại: Fuerstengarten 15, 21841 Lauenburg/Elbe

Giới tính: Nam

201. Nguyễn Xuân Trúc, sinh ngày 05.3.1993 tại Đức

Hiện trú tại: Teplitzer Str.49, 84130 Dingolfing

Giới tính: Nam

202. Nguyễn Quốc Chương, sinh ngày 04.3.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Teplitzer Str.49, 84130 Dingolfing

Giới tính: Nam

203. Nguyễn Thúy Hà Anita, sinh ngày 14.8.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Henrik-Ibsen-Str.1, 18106 Rostock

Giới tính: Nữ

204. Phạm Quý Dương, sinh ngày 19.3.1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: An der Norderbaeke 6 F, 26555 Westestede

Giới tính: Nam

205. Phạm Harry Đức Hòa, sinh ngày 04.02.2003 tại Đức

Hiện trú tại: An der Norderbaeke 6 F, 26555 Westestede

Giới tính: Nam

206. Đỗ Phương Thảo, sinh ngày 29.4.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Grosse Steinstr.35, 06108 Halle

Giới tính: Nữ

207. Nguyễn Mai Hải, sinh ngày 20.12.1981 tại Hà Nội

HIện trú tại: Dimpfelstr.53, 04347 Leipzig

Giới tính: Nữ

208. Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 10.11.1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Huegelstr.6, 07749 Jena

Giới tính: Nữ

209. Phạm Nina Trần, sinh ngày 03.11.2003 tại Đức

Hiện trú tại: Falkenberger Chaussee 110, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

210. Nguyễn Thị Ánh Huệ, sinh ngày 05.4.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hamelner Str.4, 37619 Bodenwerder

Giới tính: Nữ

211. Nguyễn Văn Huy, sinh ngày 17.11.1972 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Tauroggener Str.47, 10589 Berlin

Giới tính: Nam

212. Vũ Thùy Dương, sinh ngày 20.12.1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Tauroggener Str.47, 10589 Berlin

Giới tính: Nữ

213. Nguyễn Max Minh Đức, sinh ngày 14.11.2006 tại Đức

Hiện trú tại: Tauroggener Str.47, 10589 Berlin

Giới tính: Nam

214. Nguyễn Thị Triều Vi, sinh ngày 19.3.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Paul-Keller-Str.2, 49377 Vechta

Giới tính: Nữ

215. Nguyễn Văn Lập Đức, sinh ngày 01.7.2002 tại Đức

Hiện trú tại: Paul-Keller-Str.2, 49377 Vechta

Giới tính: Nam

216. Nguyễn Lương Hoàng Long, sinh ngày 21.5.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hauptstr.98, 82223 Eichenau

Giới tính: Nam

217. Vũ Thị Kim Dung, sinh ngày 11.11.1981 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Mellinghofer Str.2, 46047 Oberhausen

Giới tính: Nữ

218. Trần Bảo Vy, sinh ngày 19.01.2013 tại Đức

Hiện trú tại: Mellinghofer Str.2, 46047 Oberhausen

Giới tính: Nữ

219. Nghiêm Thị Hồng Vân, sinh ngày 12.9.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Fichtestr.22, 02625 Bautzen

Giới tính: Nữ

220. Vũ Hoài Nam, sinh ngày 25.10.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Wildmannstr.40, 81829 Muenchen

Giới tính: Nam

221. Trịnh Hoài Đức, sinh ngày 09.7.1991 tại Đức

Hiện trú tại: Hohenerxlebener Str.98, 39418 Stassfurt

Giới tính: Nam

222. Trịnh Thúy Hồng, sinh ngày 11.10.1999 tại Đức

Hiện trú tại: Hohenerxlebener Str.98, 39418 Stassfurt

Giới tính: Nữ

223. Trịnh Đức Thắng Markus, sinh ngày 31.01.2001 tại Đức

Hiện trú tại: Hohenerxlebener Str.98, 39418 Stassfurt

Giới tính: Nam

224. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 18.4.1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Berliner Allee 56, 13088 Berlin

Giới tính: Nữ

225. Nguyễn Thị Minh Loan, sinh ngày 12.3.1968 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Auf dem Katzenkopf 23, 74523 Schwaebisch Hall

Giới tính: Nữ

226. Nguyễn Nguyên Đức Hiệp, sinh ngày 20.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Woelckernstr.32, 90459 Nuernberg

Giới tính: Nam

227. Phạm Minh Châu, sinh ngày 24.3.1996 tại Đức

Hiện trú tại: Passauer Str.31, 84347 Pfarrkirchen, huyện Rottal-Inn

Giới tính: Nam

228. Phạm Thị Ngọc Hạnh, sinh ngày 31.5.1980 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Kalkumer Str.100, 40468 Duesseldorf

Giới tính: Nữ

229. Phạm Tuấn Huy, sinh ngày 07.01.2004 tại Đức

Hiện trú tại: Frankfurter Allee 150, 10365 Berlin

Giới tính: Nam

230. Trần Khánh Phong, sinh ngày 21.5.1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Freischuetzstr.43, 81927 Muenchen

Giới tính: Nam

231. Trần Quốc Trung, sinh ngày 11.9.1998 tại Đức

Hiện trú tại: Markt 7, 09328 Lunzenau

Giới tính: Nam

232. Nguyễn Văn Hoàng, sinh ngày 25.8.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Karl-Liebkneckt-Str.6, 99423 Weimar

Giới tính: Nam

233. Đỗ Mạnh Hùng, sinh ngày 05.5.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Ruebenacher Str 5-6, 56072 Koblenz

Giới tính: Nam

234. Nguyễn Huyền Anh, sinh ngày 15.7.1994 tại Đức

Hiện trú tại: Zedernweg 1, 80939 Muenchen

Giới tính: Nữ

235. Nguyễn Duy Minh, sinh ngày 15.6.1995 tại Đức

Hiện trú tại: Zedernweg 1, 80939 Muenchen

Giới tính: Nam

236. Phan Đức Huy Tomi, sinh ngày 30.12.2000 tại Đức

Hiện trú tại: Weimarische Str.32, 99817 Eisenach

Giới tính: Nam

237. Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 23.12.1992 tại Đức

Hiện trú tại: Burgstr.53, 38855 Wernigerode.

Giới tính: Nam

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 605/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu605/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2014
Ngày hiệu lực10/03/2014
Ngày công báo23/03/2014
Số công báoTừ số 345 đến số 346
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 605/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 605/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 605/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu605/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýTrương Tấn Sang
        Ngày ban hành10/03/2014
        Ngày hiệu lực10/03/2014
        Ngày công báo23/03/2014
        Số công báoTừ số 345 đến số 346
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 605/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 605/QĐ-CTN năm 2014 cho thôi quốc tịch Việt Nam

             • 10/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/03/2014

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực