Quyết định 605/QĐ-UB

Quyết định 605/QĐ-UB năm 1977 thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 605/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 605/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 605/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn.

Ban Cải tạo công thương nghiệp Huyện Hóc Môn là một Ban chuyên môn của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân Huyện, chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Huyện ủy và của Ủy ban nhân dân Huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo công thương nghiệp Huyện Hóc Môncó chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Huyện.

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệ thuật, v.v… trong Huyện.

Điều 3.- Thành phần lãnh đạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí DƯƠNG MINH HỒNG, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Huyện làm Trưởng Ban

2) Đồng chí NGUYỄN HỮU PHƯỚC, Huyện ủy viên là Phó Ban Thường trực.

3) Đồng chí LÊ VĂN TÁT, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Công nghiệp huyện làm Phó Ban.

4) Đồng chí TRƯƠNG VĂN QUẢNG, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Thương nghiệp Huyện làm Phó Ban.

5) Đồng chí VĂN CÔNG MÃO, Thư ký Công đoàn Huyện, Ủy viên.

6) Đồng chí NGUYỄN TẤN RĂNG, Trưởng phòng Giao thông vận tải Huyện, Ủy viên.

7) Đồng chí PHẠM XUÂN HUY, Trưởng phòng Thông tin văn hóa Huyện, Ủy viên.

8) Đồng chí NGUYỄN THỊ ÚT, Hội trưởng Hội PN Huyện Ủy viên.

9) Đồng chí LÊ VĂN THÀNH, Bí thu Huyện đoàn, Ủy viên.

10) Đồng chí TRẦN VĂN PHƯƠNG, CT Mặt trận Tổ quốc Huyện, Ủy viên.

11) Đồng chí NGUYỄN HẢI PHÚ, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy viên.

12) Đồng chí NGUYỄN VĂN TRÁNG, Trưởng phòng Tổ chức chánh quyền, Ủy viên.

13) Đồng chí NGUYỄN VĂN CÔNG, Phó ban Tuyên huấn, Ủy viên.

14) Đồng chí NGUYỄN VĂN THÔNG, Trưởng phòng Kế hoạch Huyện, Ủy viên.

15) Đồng chí NGUYỄN VĂN HÁT, Phó ban Công an Huyện, Ủy viên.

16) Đồng chí VĂN QUỐC HUY, Trưởng phòng Thuế Huyện, Ủy viên.

17) Đồng chí ĐOÀN VĂN NGẬN, Trưởng phòng Tài chánh Huyện, Ủy viên.

18) Đồng chí TRỊNH ĐÌNH NHÌ, Trưởng phòng Quản lý Nhà đất Huyện, Ủy viên.

Điều 4.- Biên chế của Ban Cải tạo công thương nghiệp Huyện Hóc Môn là 10 người (không kể các cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cải tạo công thương nghiệp Huyện Hóc Môn nằm trong kinh phí chung của Huyện và Ban Cải tạo Huyện được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn và Ban Cải tạo Huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VP Ủy Ban.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 605/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu605/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/1977
Ngày hiệu lực04/11/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 605/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 605/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 605/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu605/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành04/11/1977
        Ngày hiệu lực04/11/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 605/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 605/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn