Quyết định 606/QĐ-BTC

Quyết định 606/QĐ-BTC về thuế suất nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 606/QĐ-BTC thuế suất nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU LINH KIỆN XE HAI BÁNH GẮN MÁY NHẬP KHẨU THEO CHÍNH SÁCH THUẾ THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ NĂM 2001

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử và Thông tư liên tịch số: 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công nghiệp - Tổng cục Hải quan về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư liên tịch số: 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7604/BTC-KTTH ngày 29/12/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết tồn tại về thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2001.

Căn cứ Quyết định số 3430/QĐ-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Tổ công tác liên ngành xem xét giải quyết tồn tại về thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2001 và Quy chế làm việc của tổ công tác liên ngành kèm theo Quyết định này.

Căn cứ Biên bản kết quả làm việc về việc xem xét giải quyết tồn tại quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2001 và Biên bản kết quả làm việc về việc xem xét giải quyết tồn tại việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hóa xe máy năm 2001 của Công ty Đầu tư phát triển Hoa Lâm (trước đây là Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hoa Lâm) ngày 27/12/2007 của Tổ công tác liên ngành.

Xét đề nghị của Công ty Đầu tư phát triển Hoa Lâm tại công văn số 42hl/2007 ngày 30/6/2007 về việc xin xem xét lại việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2001 và hồ sơ về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy năm 2001 do Công ty cung cấp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy (theo từng nhãn hiệu xe) do Công ty Đầu tư phát triển Hoa Lâm nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001 {bao gồm cả phần bộ linh kiện do doanh nghiệp nhập khẩu vượt công suất (nếu có) theo công văn số 595/CV-CNCL ngày 22/02/2002 của Bộ Công nghiệp}, như sau:

STT

Loại xe (nhãn hiệu)

Số lượng

Thuế suất thuế
NK áp dụng (%)

1

HOA LAM C100L

500

60

2

HOA LAM C110HL

300

50

3

LEVER 100DY

100

50

100

30

4

WELCOME C110LC

3.000

15

5

WELCOME C110LF

1.500

30

2.700

15

6

SUPER HALIM C100SF

1.050

30

4.150

15

7

HOLDER C100LF

2.939

30

8.450

15

8

HALIM C100

400

15

100

10

9

HOLDER C50HL

9.600

15

10

HOLDER C100LC

1.850

30

2.650

15

11

WELCOME LF-110

500

30

500

15

12

LEVER C100LF

6.250

30

6.750

15

13

HOLDER C100LF

500

50

1.800

30

1.000

15

14

HOLDER HL-100

600

30

400

15

15

LEVER C100DY

300

30

300

15

16

WELCOME C110HL

100

50

300

30

100

15

17

HOLDER C100DY

200

30

600

15

18

HOLDER C100DY

400

15

Điều 2. Căn cứ mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Điều 1 cho từng loại (nhãn hiệu) xe, hồ sơ, thực tế hàng hoá nhập khẩu theo từng tờ khai, doanh nghiệp có trách nhiệm tính lại số tiền thuế nhập khẩu phải nộp theo quy định; Trường hợp cùng loại xe nhập khẩu theo các tờ khai hàng hoá nhập khẩu khác nhau, có mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng tại Điều 1 khác nhau, thì doanh nghiệp phải căn cứ hồ sơ, thực tế hàng hoá nhập khẩu khai báo với cơ quan Hải quan theo nguyên tắc: kê khai theo ngày tờ khai hàng hoá nhập khẩu cho loại xe áp dụng thuế suất cao trước, để thực hiện tính thuế theo từng tờ khai hàng hoá nhập khẩu cụ thể.

Doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về việc khai báo với cơ quan Hải quan.

Cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001 có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra khai báo của doanh nghiệp, để thực hiện thu số tiền thuế thuế nhập khẩu còn phải nộp hoặc truy hoàn thuế theo quy định.

Việc xử lý tiền thuế được hoàn (nếu có) được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5, Mục IV, Phần E, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; Mức thuế nhập khẩu đã áp dụng đối với bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá năm 2001 của Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hoa Lâm (nay là Công ty Đầu tư phát triển Hoa Lâm) trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 606/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu606/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2008
Ngày hiệu lực07/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 606/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 606/QĐ-BTC thuế suất nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 606/QĐ-BTC thuế suất nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu606/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành07/04/2008
        Ngày hiệu lực07/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 606/QĐ-BTC thuế suất nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 606/QĐ-BTC thuế suất nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy

         • 07/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực