Quyết định 606/QĐ-UBND

Quyết định 606/QĐ-UBND năm 2013 chuyển chức năng, nhiệm vụ cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh từ Sở Thông tin và truyền thông sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quản lý

Nội dung toàn văn Quyết định 606/QĐ-UBND 2013 cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 17 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CẬP NHẬT THÔNG TIN LÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH TỪ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SANG VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Thực hiện Thông báo số 306/TB-VP ngày 8 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp bàn giải quyết một số công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển chức năng, nhiệm vụ cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh từ Sở Thông tin và truyền thông sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Điều 2. Chuyển biên chế được giao làm nhiệm vụ thu nhập, biên tập và cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; chuyên toàn bộ máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động thu thập, biên tập, cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử được trang bị thwo dự án " Nâng cấp trang thông tin thành Cổng thông tin và Hệ thống thư điện tử của tỉnh" từ Sở Thông tin và Truyền thông sang Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tiến hành bán giao theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện việc tiếp nhận và trực tiếp quản lý, điều hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài Chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 606/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu606/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2013
Ngày hiệu lực17/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 606/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 606/QĐ-UBND 2013 cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 606/QĐ-UBND 2013 cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu606/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Hoàng Anh
        Ngày ban hành17/05/2013
        Ngày hiệu lực17/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 606/QĐ-UBND 2013 cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 606/QĐ-UBND 2013 cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Cao Bằng

            • 17/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực