Quyết định 6075/QĐ-BCT

Quyết định 6075/QĐ-BCT phê duyệt phương án và chuyển Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Thời trang Dệt May Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6075/QĐ-BCT chuyển Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6075/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VÀ CHUYỂN CÔNG TY KINH DOANH HÀNG THỜI TRANG VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI THỜI TRANG DỆT MAY VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Công văn số 1178/VPCP-ĐMDN ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam tại Tờ trình số 1093/TĐDMVN-QLNNL ngày 11 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Phương án chuyển đổi của Công ty;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án và chuyển Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Thời trang Dệt May Việt Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Thời trang Dệt May Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Thời trang Dệt May Việt Nam.

- Tên tiếng Anh: VIETNAM FASHION TRADING COMPANY LIMITED;

- Tên viết tắt: VINATEX FASHION;

- Trụ sở chính: số 02 Hoàng Quốc Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Vốn điều lệ: 215 tỷ đồng (Hai trăm mười lăm tỷ đồng chẵn).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

-  Kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu: sản phẩm dệt may; thiết bị phụ tùng, nguyên phụ liệu, hóa chất, thuốc nhuộm ngành dệt may; thiết bị tạo mẫu thời trang; quần áo, trang thiết bị bảo hộ lao động; hàng công nghệ thực phẩm, nông, lâm, hải sản; thủ công mỹ nghệ; đồ dùng gia đình; hóa mỹ phẩm các loại; phương tiện vận tải, ô tô, xe máy; thiết bị âm thanh, ánh sáng, vật liệu điện, điện tử, phần mềm và thiết bị tin học, cao su; phụ tùng, máy móc, thiết bị phục vụ công nghiệp; dụng cụ quang học, hệ thống kiểm tra đo lường phục vụ các công tác thí nghiệm; phế liệu và thành phẩm sắt, thép và kim loại màu;

- Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác kinh doanh chợ, cửa hàng, trung tâm thương mại, siêu thị; cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại, nhà xưởng, nhà ở, văn phòng); cho thuê kho, bãi đậu xe, dịch vụ giữ xe; gia công, sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng công nghệ thực phẩm, nông lâm thủy hải sản; thực phẩm tươi, thực phẩm sơ chế, thực phẩm khô, thực phẩm nấu chín; kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng khác: hàng gia dụng, đồ nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, đèn trang trí), đồ chơi trẻ em, hàng lưu niệm; dụng cụ thể dục thể thao, mũ bảo hiểm, bia, rượu, thuốc lá, bánh mứt các loại; bán hàng lưu động các mặt hàng đã đăng ký trong giấy phép đăng ký kinh doanh; dịch vụ ăn uống bình dân.

- Sản xuất kinh doanh hàng dệt may gồm các chủng loại xơ, sợi, vải, hàng may mặc, dệt kim, chỉ khâu, khăn bông, len, thảm, đay tơ, tơ tằm, vải tơ tằm, vải kỹ thuật, vải không dệt, vải trang trí nội thất;

- Dịch vụ vui chơi giải trí, thể dục thể thao, trò chơi điện tử, bowling, bida, bóng bàn và các trò chơi khác phục vụ thiếu nhi: thú nhún, tô tượng, vẽ tranh.

- Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản); kinh doanh phát triển nhà, khu công nghiệp, đô thị; kinh doanh kho vận.

- Tổ chức hội chợ triển lãm, biểu diễn thời trang trong và ngoài nước;

- Đầu tư ra nước ngoài, làm đại diện cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam;

- Đầu tư, góp vốn và tổ chức liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp khác;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Công ty và bộ máy giúp việc.

2. Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty có các đơn vị trực thuộc, công ty con và công ty liên kết được Tập đoàn Dệt May Việt Nam giao và phê duyệt trong Điều lệ của Công ty.

3. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Đại diện chủ sở hữu Công ty là Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Trụ sở chính: số 25 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

1. Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam có trách nhiệm bổ sung đủ vốn điều lệ cho Công ty như đã cam kêt.

2. Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Thời trang Dệt May Việt Nam theo quy định hiện hành và theo Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, bổ nhiệm Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Thời trang Dệt May Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam.

Điều 6. Phương án sắp xếp lao động của Công ty:

- Tổng số lao động có tại thời điểm chuyển đổi: 1.859 người;

- Tổng số lao động sử dụng lại sau chuyển đổi: 1.857 người;

- Tổng số lao động dôi dư: 02 người.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Pháp chế, Kế hoạch, Khoa học và Công nghệ, Công nghiệp nhẹ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty kinh doanh hàng thời trang Việt Nam, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Thời trang Dệt May Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điêu 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, LĐ-TB và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Bộ trưởng;
- Ban Đổi mới và PTDN Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu  

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6075/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6075/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2009
Ngày hiệu lực02/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước

Download Văn bản pháp luật 6075/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 6075/QĐ-BCT chuyển Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6075/QĐ-BCT chuyển Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6075/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành02/12/2009
        Ngày hiệu lực02/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 6075/QĐ-BCT chuyển Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 6075/QĐ-BCT chuyển Công ty Kinh doanh hàng thời trang Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

            • 02/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực