Quyết định 609/QĐ-UBND

Quyết định 609/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 200/2004/QĐ-UB do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 609/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ 200/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1234/STP-KTrVB ngày 13 tháng 3 năm 2014 và Công văn số 4169/STP-KTrVB ngày 05 tháng 8 năm 2014 về xử lý Quyết định số 200/2004/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 200/2004/QĐ-UB ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh sách các ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư trong khu dân cư tập trung vì không còn phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL-BTP;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB Các PVP;
- Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (ĐT/LT) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 609/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu609/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/02/2015
Ngày hiệu lực10/02/2015
Ngày công báo01/04/2015
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 609/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 609/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ 200/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 609/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ 200/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu609/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Hữu Tín
       Ngày ban hành10/02/2015
       Ngày hiệu lực10/02/2015
       Ngày công báo01/04/2015
       Số công báoSố 21
       Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 609/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ 200/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 609/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ 200/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh

           • 10/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực