Quyết định 61/2000/QĐ-BCN

Quyết định 61/2000/QĐ-BCN phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2000/QĐ-BCN phê chuẩn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 63/1998/QĐ-BCN ngày 22 tháng 9 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về thành lập Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 31/TT-HĐQT ngày 19 tháng 9 năm 2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam kèm theo Quyết định này.

Điều 2. -Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2221/QĐ-TCCB ngày 14 tháng 10 năm 1998;

-Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam và Giám đốc các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như điều 2,
-VPCP (B/c),
-Ban TCCB Chính phủ,
-Bộ Tài chính,
-Bộ Kế hoạch - Đầu tư,
-Lưu VP, vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2000
Ngày hiệu lực07/11/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 61/2000/QĐ-BCN phê chuẩn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 61/2000/QĐ-BCN phê chuẩn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu61/2000/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành23/10/2000
        Ngày hiệu lực07/11/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 61/2000/QĐ-BCN phê chuẩn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2000/QĐ-BCN phê chuẩn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

              • 23/10/2000

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/11/2000

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực