Quyết định 61/2005/QĐ-UBND

Quyết định 61/2005/QĐ-UBND về Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quốc lộ 14 qua thành phố Buôn Ma Thuột do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Quyết định 61/2005/QĐ-UBND chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang đã được thay thế bởi Quyết định 06/2010/QĐ-UBND Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt và được áp dụng kể từ ngày 18/02/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2005/QĐ-UBND chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮKLẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/2005/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUI ĐỊNH CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, KÍCH THƯỚC MẶT CẮT NGANG QUỐC LỘ 14 QUA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮKLẮK

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 61/2002/QĐ-UB ngày 03/5/2002 của UBND tỉnh Đắk Lắk, về việc ban hành chỉ giới đường đỏ một số tuyến đường giao thông tại thành phố Buôn Ma Thuột;

Xét đề nghị của liên Ngành: Xây dựng - Giao thông Vận tải - UBND thành phố Buôn Ma Thuột tại công văn số 612/CV-LN ngày 01/11/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quốc lộ 14 qua thành phố Buôn Ma Thuột.

Qui định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quốc lộ 14 qua thành phố Buôn Ma Thuột là cơ sở pháp lý để thực hiện công tác quản lý đô thị theo quy hoạch, bao gồm: Lập, phê duyệt dự án cải tạo, đầu tư xây dựng các công trình; cấp chứng chỉ quy hoạch, thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, xử lý các vi phạm về xây dựng trong đô thị.

Điều 2. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức hướng dẫn, thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các qui định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quốc lộ 14 qua thành phố Buôn Ma Thuột trước đây, trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-  CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Lưu VT-CN (T80)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

QUY ĐỊNH

KÍCH THƯỚC MẶT CẮT NGANG, CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ QUỐC LỘ 14 QUA ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 61/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT

TÊN ĐƯỜNG

GIỚI HẠN

C.Dài tuyến (m)

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ (m)

MẶT CẮT QUY HOẠCH (m)

GHI CHÚ

Từ …

Đến …

Hè phố (Bên trái)

Mặt đường + (Dãi phân cách) + Mặt đường

Hè phố (Bên phải)

A/ ĐƯỜNG QUỐC LỘ 14 QUA ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

I. Phía bắc trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột:

1

Nguyễn Tất Thành

Ngã 6 trung tâm

Bùng binh Km3

2.570,0

44

9

12+(2)+12

9

 

2

Nguyễn Chí Thanh

Bùng binh Km3

Giải Phóng

5.100,0

44

9

12+(2)+12

9

 

Giải Phóng

Hết địa bàn P. Tân An

4.040,0

50

12

12+(2)+12

12

 

3

Quốc lộ 14 (phía bắc thành phố)

Địa bàn P. Tân An

Hết địa bàn xã Hòa Thuận

5.250,0

50

12

12+(2)+12

12

 

II. Phía nam trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột:

4

Lê Duẩn

Ngã 6 trung tâm

Cầu Trắng

1.500,0

30

6

18

6

 

Cầu Trắng

Nguyễn Thị Định

3.888,0

36

6

11+(2)+11

6

 

5

Đinh Tiên Hoàng

Nguyễn Tất thành

Lê Duẩn

1.696,0

30

6

18

6

 

6

Nguyễn Thị Định

Lê  Duẩn

Hết địa bàn P. Khánh Xuân

4.150,0

44

9

12+(2)+12

9

 

7

Quốc lộ 14 (phía nam thành phố)

Địa bàn P. Khánh Xuân

Cầu 14

6.750,0

50

12

12+(2)+12

12

 

B/  ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA TÂY THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

8

Đường vành đai phía tây thành phố Buôn Ma Thuột (đường tránh tuyến Quốc lộ 14 về phía tây thành phố)

Hướng tuyến xác định theo quy hoạch chung xây dựng được quyệt

36

6

11+(2)+11

2

 

 

 

 

Tổng cộng:

34.944

 

 

 

 

 

B/ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. Chỉ giới đường đỏ: Là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa, để phân định ranh giới phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

2. Mặt cắt ngang quy hoạch: là mặt cắt qui định kích thước ngang lòng đường và vỉa hè, được xác định trên cơ sở qui định kích thước chỉ giới đường đỏ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2005
Ngày hiệu lực25/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2005/QĐ-UBND chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 61/2005/QĐ-UBND chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu61/2005/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
      Người kýNguyễn Văn Lạng
      Ngày ban hành15/11/2005
      Ngày hiệu lực25/11/2005
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2010
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 61/2005/QĐ-UBND chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2005/QĐ-UBND chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang