Quyết định 610/2006/QĐ-BCN

Quyết định 610/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty cổ phần Len Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 610/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần Len Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 610/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (tờ trình số 313/TTr-CPH ngày 10 tháng 3 năm 2006);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty cổ phần Len Việt Nam như sau:

1. Vốn điều lệ: 41.000.000.000 đồng (Bốn mươi mốt tỉ đồng chẵn).

2. Cổ phần phát hành lần đầu là 41.000.000.000 đồng, tương ứng với 4.100.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 2.753.120 cổ phần, chiếm 67,15% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 1.086.880 cổ phần, chiếm 26,51% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược: 260.000 cổ phần, chiếm 6,34% vốn điều lệ”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Len Việt Nam và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Len Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTND,
- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ LĐTB và XH
- Bộ Nội vụ
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND TP. Hồ Chí Minh
- Bộ trưởng (để báo cáo)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



 
Bùi Xuân Khu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 610/2006/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu610/2006/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2006
Ngày hiệu lực15/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 610/2006/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 610/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần Len Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 610/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần Len Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu610/2006/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành15/03/2006
        Ngày hiệu lực15/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 610/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần Len Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 610/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần Len Việt Nam

            • 15/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/03/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực