Quyết định 610/QĐ-TTg

Quyết định 610/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án "Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng - Hòa Lạc (phạm vi thành phố Hà Nội) sử dụng nước sạch Sông Đà", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 610/QĐ-TTg năm 2014 danh mục Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng Hòa Lạc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 610/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRỤC ĐƯỜNG LÁNG - HÒA LẠC (PHẠM VI THÀNH PHỐ HÀ NỘI) SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ", VAY VỐN ADB

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định s 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ vquản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đnghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2109/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng - Hòa Lạc (phạm vi thành phố Hà Nội) sử dụng nước sạch Sông Đà" (Dự án) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Chủ Dự án dự kiến: Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội.

3. Mục tiêu chính: Đu tư xây dựng hệ thống cấp nước đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân khu vực trên địa bàn 36 xã, 01 thị trn thuộc 03 huyện Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai và bổ sung nguồn nước sạch cho thị xã Sơn Tây theo Quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội và cải thiện môi trường sống cho người dân sống trên địa bàn thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế khu vc dán nói riêng và kinh tế thành phố Hà Nội nói chung.

4. Hoạt động chínhkết quả đầu ra của Dự án:

a) Giai đoạn từ năm 2014-2017:

- Hợp phn 1: Đầu tư xây dựng tuyến ống truyền dẫn cấp nước từ DN300 đến DN800 với tổng chiều dài 53.050 m; xây dựng trạm tăng áp công suất 30.000m3/ngđ tại xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây và tuyến ống phân phối DN90-DN300 với chiều dài 375.955 m; xây dựng tuyến ống dịch vụ DN50-DN63 với chiều dài 875.402 m; lắp đặt 57.916 cụm đồng hồ tại các xã thuộc huyện Quốc Oai, Thạch Thất và 2 xã Vân Côn, An Thượng thuộc huyện Hoài Đức;

- Hợp phần 2: Xây dựng hệ thống phần mềm giúp quản lý lưu lượng, áp lực hệ thống cấp nước; và đào tạo nhân lực và đầu tư trang thiết bị phục vụ quản lý hệ thống cấp nước.

b) Giai đoạn từ năm 2017-2019:

- Hợp phần 1: Đầu tư xây dựng khối lượng công việc còn lại của giai đoạn trước như: Đầu tư xây dựng tuyến ống truyền dẫn cấp nước từ DN300 đến DN1.200 với tổng chiều dài 48.960 m; xây dựng tuyến ống phân phối DN90-DN300 với chiều dài 87.414 m; xây dựng tuyến ống dịch vụ DN50-DN63 với chiều dài 175.516 m; và lắp đặt 37.622 cụm đồng hồ tại các xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Đức (trừ 2 xã Vân Côn và An Thượng).

5. Thời gian thực hiện Dự án: từ năm 2014-2019.

6. Tổng mức đầu tư của Dự án: 254,45 triệu USD, trong đó:

- Vay nguồn vốn thông thường (OCR) của ADB: 230,39 triệu USD;

- Vốn đối ứng phía Việt Nam: 24,06 triệu USD (gồm: vốn ngân sách thành phố Hà Nội 22,61 triệu USD; vốn tự huy động của Chủ đầu tư 1,45 triệu USD).

7. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách nhà nước cho vay lại theo quy định, tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ. Dự án thực hiện theo phương thức giải ngân dựa trên kết quả (PforR).

Điều 2. y ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Đồng ý Chủ Dự án được tiến hành các hoạt động thực hiện trước theo quy định hiện hành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 610/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu610/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2014
Ngày hiệu lực25/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 610/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 610/QĐ-TTg năm 2014 danh mục Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng Hòa Lạc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 610/QĐ-TTg năm 2014 danh mục Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng Hòa Lạc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu610/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành25/04/2014
        Ngày hiệu lực25/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 610/QĐ-TTg năm 2014 danh mục Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng Hòa Lạc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 610/QĐ-TTg năm 2014 danh mục Đầu tư phát triển hệ thống cấp nước trục đường Láng Hòa Lạc

           • 25/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực