Quyết định 610/QĐ-UBND

Quyết định 610/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 610/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 610/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 25 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 806/TTr-SNN ngày 04 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Điện Biên.

(Chi tiết như phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, xây dng kế hoạch, giải pháp phát triển, thu hút đầu tư, quảng bá, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

2. Định kỳ hàng năm, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phcó trách nhiệm rà soát tng hợp báo cáo kết quả thực hiện phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm (nếu có) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước ngày 15 tháng 12) để tổng hợp báo cáo, tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở ban ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- LĐ UBND t
nh;
- Lưu: VT, KTN(
ĐHH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLò Văn Tiến

 

DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

TT

Tên sản phẩm

Định hướng phát triển tập trung trên đa bàn một số huyện, thị xã, thành phố

I

SẢN PHẨM CÂY CHỦ LỰC

1

Thóc, gạo Điện Biên (Bắc thơm số 7, IR 64, Nếp tan, Séng cù,...)

Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên Đông

2

Cây ngô

Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Chà, Tủa Chùa, Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường ng

3

Cà phê chè (Arabica)

Mường Ảng, Tuần Giáo

4

Mủ cao su

Điện Biên, Mường Nhé, Mường Ảng, Mường Chà, Tuần Giáo, thành phố Điện Biên Phủ

5

Chè Shan tuyết

Tủa Chùa

6

Dứa

Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên

7

Rau, quả (cam, bưởi, quýt,...) các loại

Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, Mường Ảng

8

Mắc ca

Thành phố Điện Biên Phủ, Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa

9

Lâm sản ngoài gỗ: Sơn tra (Táo mèo), sa nhân, thảo quả,...

Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên Đông

II

SẢN PHẨM CON CHỦ LỰC

1

Trâu, Bò, Dê và các sản phẩm từ thịt Trâu, Bò, Dê

Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, thành phố Điện Biên Phủ

2

Cá Rô phi đơn tính

Tủa Chùa, Điện Biên, Tuần Giáo, Thị xã Mường Lay, thành phố Điện Biên Phủ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 610/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu610/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2019
Ngày hiệu lực25/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 610/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 610/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 610/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu610/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành25/06/2019
        Ngày hiệu lực25/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 610/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 610/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực Điện Biên

            • 25/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực