Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN

Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN sửa đổi Điều 12 Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 về việc thực hiện cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào sửa đổi Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 đã được thay thế bởi Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN Quy chế thanh toán mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam-Lào và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào sửa đổi Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 611/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 611/2002/QĐ-NHNN NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 12 QUYẾT ĐỊNH 245/2000/QĐ-NHNN7 NGÀY 2/8/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ THANH TOÁN TẠM THỜI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM VÀ KÍP LÀO GIỮA VIỆT NAM VÀ LÀO

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ thoả thuận Cửa Lò ngày 23/8/1999 giữa Chính phủ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 534/CP-KTTH ngày 22/5/2002 về việc cơ chế thanh toán tạm thời giữa Việt Nam và Lào;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điều 12 Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7 ngày 2/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"Điều 12: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2000 đến ngày 31/12/2003".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm hướng dẫn, thi hành Quyết định này.

 

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 611/2002/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu611/2002/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2002
Ngày hiệu lực13/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2006
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 611/2002/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào sửa đổi Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào sửa đổi Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu611/2002/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýDương Thu Hương
       Ngày ban hành13/06/2002
       Ngày hiệu lực13/06/2002
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/02/2006
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào sửa đổi Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 611/2002/QĐ-NHNN cơ chế thanh toán tạm thời bằng đồng Việt Nam và kíp Lào giữa Việt Nam và Lào sửa đổi Quyết định 245/2000/QĐ-NHNN7