Quyết định 611/QĐ-BXD

Quyết định 611/QĐ-BXD năm 2010 giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Hai trú tại số 6 Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 611/QĐ-BXD giải quyết khiếu nại bà Đỗ Thị Hai


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 611/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ ĐỖ THỊ HAI CƯ NGỤ TẠI SỐ 6 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 2, THỊ XÃ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 và Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội; Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991;
Căn cứ Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991;
Xét đơn của bà Đỗ Thị Hai, khiếu nại Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 05/10/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
Căn cứ hồ sơ:
Căn nhà số 4 Lê Thái Tổ, phường 2, thị xã Vĩnh Long nguyên thuộc sở hữu của ông Võ Văn Phụng được xây dựng làm khách sạn Cửu Long. Ngày 24/11/1979, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cửu Long ban hành Quyết định số 1871/QĐ.UB.79 về việc mua lại khách sạn Cửu Long giao cho Công ty khách sạn cửu Long quản lý, kinh doanh và thành lập Hội đồng định giá trình Uỷ ban nhân dân tỉnh để đưa vào vốn kinh doanh của Công ty khách sạn ăn uống Cửu Long.
Ngày 01/03/1980, Hội đồng định giá thuộc Công ty khách sạn, ăn uống tỉnh Cửu Long họp giải quyết việc trưng mua khách sạn Cửu Long, xác định khách sạn Cửu Long là 6.125 đồng, gia đình ông Phụng đề nghị tính thêm tiền trang bị, tiện nghi trong khách sạn.
Ngày 06/05/1985, Uỷ ban nhân dân thị xã Vĩnh Long họp giải quyết việc mua lại khách sạn Cửu Long với giá là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), ông Phụng thay mặt gia đình đồng ý và xin nhận một lần bằng tiền mặt.
Bà Đỗ Thị Hai có đơn đòi lại căn nhà số 4 đường Lê Thái Tổ, phường 2. Ngày 17/04/2009 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1641/QĐ-UBND bác đơn của bà Hai.
Bà Hai tiếp tục khiếu nại đến Bộ Xây dựng.
Qua nghiên cứu hồ sơ Bộ Xây dựng nhận thấy : Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 05/10/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long bác đơn của bà Hai là có cơ sở pháp luật, bởi lẽ : căn nhà số 4 Lê Thái Tổ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đã được Nhà nước trưng mua và bố trí sử dụng. Căn cứ Điều 1, Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội thì "Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý và bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội Chủ nghĩa trước ngày 01/07/1991". Vì vậy, việc bà Hai đòi lại căn nhà trên là không thể giải quyết được.

Từ những lý lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 05/10/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Hai trú tại số 6 Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2: Đây là quyết định cuối cùng giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Hai xin lại căn nhà số 4 Lê Thái Tổ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và bà Đỗ Thị Hai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- VP Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lưu : VP Bộ, TTr Bộ, hồ sơ(Hg).  

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 611/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu611/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2010
Ngày hiệu lực08/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 611/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 611/QĐ-BXD giải quyết khiếu nại bà Đỗ Thị Hai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 611/QĐ-BXD giải quyết khiếu nại bà Đỗ Thị Hai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu611/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành08/06/2010
        Ngày hiệu lực08/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 611/QĐ-BXD giải quyết khiếu nại bà Đỗ Thị Hai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 611/QĐ-BXD giải quyết khiếu nại bà Đỗ Thị Hai

            • 08/06/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/06/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực