Quyết định 612/QĐ-UBND

Quyết định 612/QĐ-UBND năm 2011 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 612/QĐ-UBND công bố Bộ thủ tục hành chính đã được thay thế bởi Quyết định 429/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Tài chính tỉnh Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 612/QĐ-UBND công bố Bộ thủ tục hành chính


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 612/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 18 tháng 3 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LẠI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre tại Tờ trình số 577/TTr-STC ngày 11 tháng 3 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Bến Tre triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre và Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bến Tre.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

1

Thẩm định giá các mặt hàng dưới 100 triệu ngoài thông báo giá hàng tháng

2

Thủ tục kê khai giá cước vận tải bằng ôtô

3

Thủ tục đăng ký giá hàng hoá, dịch vụ

4

Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

II

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1

Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

3

Thanh lý, nhượng bán tài sản nhà nước tại các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bến Tre

III

LĨNH VỰC THANH TRA TÀI CHÍNH

1

Thủ tục giải quyết đơn, thư khiếu nại của tổ chức và công dân

2

Thủ tục giải quyết đơn, thư tố cáo của tổ chức và công dân

IV

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1

Thủ tục thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

2

Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản

V

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí

VI

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ)

1

Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 612/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu612/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2011
Ngày hiệu lực18/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 612/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 612/QĐ-UBND công bố Bộ thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 612/QĐ-UBND công bố Bộ thủ tục hành chính
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu612/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Văn Hiếu
       Ngày ban hành18/03/2011
       Ngày hiệu lực18/03/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 612/QĐ-UBND công bố Bộ thủ tục hành chính

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 612/QĐ-UBND công bố Bộ thủ tục hành chính