Quyết định 613/QĐ-BGTVT

Quyết định 613/QĐ-BGTVT năm 2009 về việc thành lập Ban tổ chức hội thi “Tin học giỏi ngành Giao thông vận tải năm 2009” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 613/QĐ-BGTVT thành lập Ban tổ chức hội thi “Tin học giỏi ngành Giao thông vận tải năm 2009”


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 613/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THI “TIN HỌC GIỎI NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2009”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ Nghị định số 64/20007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-BGTVT ngày 30/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT;
Theo đề nghị của Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội thi “Tin học giỏi ngành Giao thông vận tải năm 2009” gồm các thành viên sau đây:

1. Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam

- Trưởng ban

2. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

- Phó trưởng ban thường trực

3. Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam

- Phó Trưởng ban

4. Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin

- UV, Trưởng ban giám khảo

5. Chủ tịch Công đoàn CQ Bộ kiêm Phó chánh VP Bộ

- Ủy viên

6. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tài chính

- Ủy viên

7. Đại diện Lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ

- Ủy viên

8. Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ

- Ủy viên

9. Đại diện Lãnh đạo Báo GTVT

- Ủy viên

10. Trưởng phòng HCTH Trung tâm CNTT

- Ủy viên

11. Trưởng ban tuyên giáo CĐ GTVT VN

- Ủy viên thư ký

Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam là cơ quan thường trực.

Danh sách Ban tổ chức Hội thi do Trưởng ban tổ chức quyết định theo đề nghị của các đơn vị thành viên.

Điều 2. Ban tổ chức Hội thi có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi; Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Hội thi; Phát động, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Hội thi, hướng dẫn tham gia Hội thi; Tổ chức thi, chấm thi, tổng kết Hội thi và đề nghị Bộ trưởng cấp Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt.

Kinh phí Hội thi được lấy từ nguồn kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm công nghệ thông tin, nguồn kinh phí hoạt động của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và các nguồn kinh phí tài trợ hợp pháp khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông Chánh văn phòng Bộ; Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Tổ chức, Khoa học công nghệ; Trưởng ban tổ chức Hội thi và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, CĐ GTVT VN, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 613/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu613/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2009
Ngày hiệu lực16/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 613/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 613/QĐ-BGTVT thành lập Ban tổ chức hội thi “Tin học giỏi ngành Giao thông vận tải năm 2009”


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 613/QĐ-BGTVT thành lập Ban tổ chức hội thi “Tin học giỏi ngành Giao thông vận tải năm 2009”
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu613/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrần Doãn Thọ
        Ngày ban hành16/03/2009
        Ngày hiệu lực16/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 613/QĐ-BGTVT thành lập Ban tổ chức hội thi “Tin học giỏi ngành Giao thông vận tải năm 2009”

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 613/QĐ-BGTVT thành lập Ban tổ chức hội thi “Tin học giỏi ngành Giao thông vận tải năm 2009”

            • 16/03/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/03/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực