Quyết định 615-BYT-QĐ

Quyết định 615-BYT-QĐ năm 1964 về việc đổi tên các Ban khoa học kỹ thuật, các Tiểu ban hay Tổ khoa học kỹ thuật thành Hội đồng Khoa học kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Bộ và tại các cơ sở y tế địa phương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 615-BYT-QĐ đổi tên BKH kỹ thuật,Tiểu ban hay Tổ khoa học kỹ thuật thành Hội đồng Khoa học kỹ thuật


BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 615-BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN CÁC BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT, CÁC TIỂU BAN HAY TỔ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÀNH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ VÀ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ nghị định số 153-CP ngày 05-10-1961 của Hội đồng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ nghị định số 453-BYT-NĐ ngày 09-6-1959 của Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Bộ, các Ban Khoa học kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Bộ và các Tiểu ban hay Tổ Khoa học kỹ thuật tại các cơ sở y tế địa phương;
Để tăng cường chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Huấn luyện Bộ Y tế và Ban Y học,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Đổi tên Ban Khoa học kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Bộ và các Tiểu ban hay Tổ Khoa học kỹ thuật tại các cơ sở y tế địa phương thành Hội đồng Khoa học kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc Bộ và tại các cơ sở y tế địa phương.

Nhiệm vụ, tổ chức và thành phần Hội đồng Khoa học kỹ thuật được quy định do một văn bản kèm theo.

Điều 2. – Những điểm quy định về nhiệm vụ, tổ chức và thành phần Ban Khoa học kỹ thuật, Tiểu ban hay Tổ Khoa học kỹ thuật tại nghị định số 453-BYT-NĐ ngày 09-6-1959 nếu trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 4. – Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Huấn luyện Bộ Y tế và Ban Y học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
BÁC SĨ 

Phạm Ngọc Thạch

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 615-BYT-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu615-BYT-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/1964
Ngày hiệu lực08/07/1964
Ngày công báo09/09/1964
Số công báoSố 29
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 615-BYT-QĐ

Lược đồ Quyết định 615-BYT-QĐ đổi tên BKH kỹ thuật,Tiểu ban hay Tổ khoa học kỹ thuật thành Hội đồng Khoa học kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 615-BYT-QĐ đổi tên BKH kỹ thuật,Tiểu ban hay Tổ khoa học kỹ thuật thành Hội đồng Khoa học kỹ thuật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu615-BYT-QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Ngọc Thạch
        Ngày ban hành08/07/1964
        Ngày hiệu lực08/07/1964
        Ngày công báo09/09/1964
        Số công báoSố 29
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 615-BYT-QĐ đổi tên BKH kỹ thuật,Tiểu ban hay Tổ khoa học kỹ thuật thành Hội đồng Khoa học kỹ thuật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 615-BYT-QĐ đổi tên BKH kỹ thuật,Tiểu ban hay Tổ khoa học kỹ thuật thành Hội đồng Khoa học kỹ thuật

            • 08/07/1964

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/1964

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/07/1964

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực