Quyết định 616/QĐ-BYT

Nội dung toàn văn Quyết định 616/QĐ-BYT 2022 đính chính Quyết định 604/QĐ-BYT quản lý người mắc COVID19


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 616/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 604/QĐ-BYT NGÀY 14/03/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TẠI NHÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI MẮC COVID-19”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Qun lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số nội dung trong “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19” được ban hành tại Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/03/2022, như sau:

1. Điểm a, mục 5.4 “a) Người mắc COVID-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác.”, đính chính thành:

“a) Người mắc COVID-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phi mang khẩu trang, giữ khoảng cách với nhng người khác trong nhà.”

2. Mục 5.1.3 “Người lớn (trên 16 tuổi)” đính chính thành: “Người trên 16 tuổi”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưng, Cục trưng và Vụ trưng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thtrưởng Y tế các ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Các Thứ trưởng (đ
phối hợp chỉ đạo);
- B
o him xã hội Việt Nam (đphối hợp);
- C
ng thông tin điện tử Bộ Y tế, website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 616/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu616/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2022
Ngày hiệu lực15/03/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 616/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 616/QĐ-BYT 2022 đính chính Quyết định 604/QĐ-BYT quản lý người mắc COVID19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 616/QĐ-BYT 2022 đính chính Quyết định 604/QĐ-BYT quản lý người mắc COVID19
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu616/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Trường Sơn
       Ngày ban hành15/03/2022
       Ngày hiệu lực15/03/2022
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 616/QĐ-BYT 2022 đính chính Quyết định 604/QĐ-BYT quản lý người mắc COVID19

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 616/QĐ-BYT 2022 đính chính Quyết định 604/QĐ-BYT quản lý người mắc COVID19

           • 15/03/2022

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2022

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực