Quyết định 617/QĐ-CTN

Quyết định 617/QĐ-CTN năm 2009 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 617/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam


CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 617/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 59/TTr-CP ngày 28/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 39 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những công dân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(kèm theo Quyết định số 617/QĐ-CTN ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch nước)

1. Vũ Nguyễn Thục Quyên, sinh ngày 08/4/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Illerupvej 17, st.tv, 8200 Arhus N

2. Trịnh Thị Huỳnh Diễm, sinh ngày 26/5/1978 tại Trà Vinh  

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Gresvangen 11, 9760 Vra

3. Nguyễn Thị Phương Vi, sinh ngày 15/4/1978 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Skanderupvej 14, 3. tv, 2610 Rodovre

4. Võ Thị Hồng Chinh, sinh ngày 10/11/1973 tại Nghệ An

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Skolegade 16, 3.th, 7100 Vejle

5. Nguyễn Thị Lệ Hằng, sinh ngày 22/10/1977 tại Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Taastrupgardsvej 129, 3tv, 2630 Tastrup

6. Cổ Thị Huệ, sinh ngày 29/4/1970 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fjeldevenget 92, 2.tv, 8210 Arhus V

7. Nguyễn Duy, sinh ngày 19/9/1983 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Ronbjergvej 190, 1. 9681 Ranum

8. Phạm Nguyệt Phương, sinh ngày 20/10/1981 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Akirkevej 11, 5771 Sten-strup

9. Vũ Thị Soạn, sinh ngày 07/4/1965 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Storegade 44C, 2th, 6740 Bramming

10. Vũ Linh Phương, sinh ngày 23/11/1971 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bankagervej 26, 8700 Horsens

11. Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 08/5/1979 tại Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lupinvej 68, 2.4, 8600 Silkeborg

12. Nguyễn Thanh Thủy, sinh ngày 06/02/1973 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Agerlunden 44, 2660 Brondly Strand

13. Nguyễn Kim Chung, sinh ngày 18/7/1974 tại Hà Nội

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Agerlunden 44, 2660 Brondly Strand

14. Trịnh Bảo Chân, sinh ngày 23/3/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Simons Bakke 63, 7700 Thisted

15. Lâm Thị Chanh Đa, sinh ngày 02/12/1983 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Sogade 8, 2tv, 4100 Ring – sted

16. Hoàng Việt, sinh ngày 01/3/1968 tại Hà Tĩnh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: 9400 Norrescendby Strubjerg 24, STTV

17. Đoàn Đức Thịnh, sinh ngày 16/8/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

Hiện trú tại: Hojagerparken 8, 8471 Sabro

18. Ngô Thị Khánh Ly, sinh ngày 10/10/1975 tại Quảng Nam

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bogehegnet 67, 1.tv, 2670 Greve

19. Phạm Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 25/5/1977 tại Phú Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Egevangshusene 289, 2630 Taastrup

20. Điểu Thị Hạnh, sinh ngày 31/12/1975 tại Bình Phước

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Pilegardvej 8, 4200 Sla-gelse

21. Nguyễn Thị Kim Hương, sinh ngày 14/2/1970 tại Đồng Nai 

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fuglebakkevej 82, st. tv, 8210 Arhus V

22. Lê Thị Tuyết Mai, sinh ngày 12/5/1965 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vilhelm Becks vej 101. 2th, 8260 Viby J

23. Trần Thị Mỹ, sinh ngày 02/7/1965 tại TP Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lovenornsgade 28, st.th, 8700 Horsens

24. Trần Thị Mộng Thảo, sinh ngày 03/3/1967 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bispehavevej 97, 4 tv, 8210 Arhus V

25. Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 28/7/1977 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Byfolden 20, 5260, Odense S

26. Hoàng Thị Thùy Trang, sinh ngày 15/1/1971 tại Đồng Nai

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Fiskergade 7, st, 6200 Aabenraa

27. Nguyễn Thị Một, sinh ngày 10/12/1972 tại Bình Thuận

Giới tính: Nữ 

Hiện trú tại: Neringen 32, 1.4, 8240 Risskov

28. Nguyễn Thị Trâm Anh, sinh ngày 24/6/1971 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Myrholmsvej 10, 1 th, 8260 Viby J

29. Lý Thị Kim Yến, sinh ngày 10/6/1962 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Algade 35, 5683 Haarby

30. Nguyễn Thị Nấm, sinh ngày 01/6/1970 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Hasle Centervej 173, 1th, 8210 Arhus V

31. Nguyễn Văn Việt, sinh ngày 06/2/1978 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Lerkeparken 96, 1.tv, 5240 Odense No

32. Đào Thị Thường, sinh ngày 24/01/1987 tại Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Rosenhoj 12C, 1th, 8260 Viby J

33. Đỗ Thị Hồng Trúc, sinh ngày 20/2/1976 tại Phú Yên

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Risingsvej 14, 5000 Odense C

34. Nguyễn Thị Ngọc Hân, sinh ngày 16/8/1977 tại Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Vejledalen 2, 1.tv, 2635 Ishoj

35. Lâm Thu Hoa, sinh ngày 22/4/1974 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Septembervej 8, 8700 Horsens

36. Huỳnh Thị Xuân Trang, sinh ngày 04/9/1963 tại Tp Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Otto Benzons vej 9, 2.tv, 8210 Arhus V

37. Lê Mỹ Huyên, sinh ngày 01/01/1987 tại Cà Mau

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Astrupvej 33, 8500 Grena

38. Thái Thị Mai, sinh ngày 29/11/1973 tại Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Slotsvenget 35, st, Tv, 4200 Slagelse

39. Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 25/2/1973 tại Hải Phòng

Giới tính: Nữ

Hiện trú tại: Bistrupvej 46, 1 3460 Birkerod.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 617/QĐ-CTN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu617/QĐ-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực29/04/2009
Ngày công báo27/05/2009
Số công báoTừ số 269 đến số 270
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 617/QĐ-CTN

Lược đồ Quyết định 617/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 617/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu617/QĐ-CTN
        Cơ quan ban hànhChủ tịch nước
        Người kýNguyễn Minh Triết
        Ngày ban hành29/04/2009
        Ngày hiệu lực29/04/2009
        Ngày công báo27/05/2009
        Số công báoTừ số 269 đến số 270
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 617/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 617/QĐ-CTN cho thôi quốc tịch Việt Nam

            • 29/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/05/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực