Quyết định 62/1999/QĐ-UB

Quyết định 62/1999/QĐ-UB triển khai Bảo hiểm Y tế học sinh trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 62/1999/QĐ-UB triển khai Bảo hiểm Y tế học sinh trên tỉnh Hoà Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/1999/QĐ-UB

Hòa Bình, ngày 20 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21/6/1994 ;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 40/1998/TTLT Bộ GD&ĐT-BYT ngày 18/7/1998 của Bộ Giáo dục- Đào tạo và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm Y tế học sinh;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 66/CV-LN ngày 26/8/1999 và Đề án số 80/BHYT/XDDA ngày 25/8/1999 của Liên Ngành Bảo hiểm Y tế, Sở Giáo dục- Đào tạo và Sở Y tế về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh năm học 1999-2000.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm học 1999-2000 với nội dung chủ yếu như sau:

1- Đối tượng tham gia bảo hiểm: Bảo hiểm Y tế học sinh là loại hình bảo hiểm tự nguyện, tất cả học sinh, sinh viên từ bậc Tiểu học trở lên đang theo học tại các loại hình trường, lớp, Quốc lập, Bán công, Dân lập, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên đều có thể tham gia.

2- Mức đóng Bảo hiểm Y tế học sinh: Thực hiện theo qui định tại Quyết định số 30/1998/QĐ-UB ngày 31/8/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh từ năm học 1999- 2000 như sau:

a- Học sinh tiểu học, trung học cơ sở (cấp I, cấp II).

- Thị xã :           20.000đ/hs/năm (12 tháng).

- Các huyện:       5.000đ/hs/năm (12 tháng).

b- Học sinh trung học phổ thông:

- Thị xã:            35.000đ/hs/năm (12 tháng).

- Các huyện :     30.000đ/hs/năm (12 tháng).

Bảo hiểm Y tế học sinh được thu làm 2 đợt trong năm học.

c- Sinh viên Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề : 35.000đ/hs/năm (12 tháng).

3- Quỹ Bảo hiểm Y tế học sinh được sử dụng như sau:

a- 65% số thu Bảo hiểm Y tế để tại quỹ bảo hiểm Y tế tỉnh và sử dụng như sau:

- 60% chi cho khám chữa bệnh (nội, ngoại trú) trợ cấp mai táng phí.

- 4% chi cho quản lý của cơ quan bảo hiểm y tế tỉnh.

- 1% lập quỹ dự phòng và quỹ quản lý của cơ quan BHYT Việt Nam.

b- 35% số thu Bảo hiểm Y tế để nhà trường quản lý và sử dụng theo nội dung sau:

- 30% chi trả phụ cấp cho cán bộ y tế học đường, chi mua thuộc dụng cụ y tế thông thường để sơ cứu ban đầu cho học sinh tại trường.

- 5% chi cho cá nhân đơn vị tham gia tuyên truyền và tổ chức thực hiện cho công tác thu BHYT của cơ quan giáo dục và nhà trường.

Số kinh phí trên nhà trường có trách nhiệm quản lý và chịu trách nhiệm quyết toán với cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

4- Quyền lợi của học sinh tham gia Bảo hiểm: Như mục 2, phần II Thông tư Liên tịch số 40/1998/TTLT-BGD&ĐT- BYT ngày 18/7/1998 của Liên Bộ Giáo dục- Đào tạo và Bộ Y tế.

Điều 2: - Bảo hiểm Y tế tỉnh căn cứ Thông tư Liên tịch số 40/1998/TTLT/Bộ GD-ĐT& BYT ngày 18/71998 của Bộ Giáo dục- Đào tạo và Bộ Y tế, phối hợp với Sở Y tế và Sở Giáo dục- Đào tạo, để hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Bảo hiểm Y tế học sinh trên địa bàn tỉnh.

Điều 3: - Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông : Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm Y tế tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4.
- Bộ GD-ĐT. (Thay
- Bộ Y tế. báo
- BHYT Việt Nam cáo)
- T.V Tỉnh uỷ.
- T.T HĐND tỉnh.
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó
Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chánh, Phó VP/UB.
- Lưu VT+CVVX+ TCTN.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Công Dộng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/1999
Ngày hiệu lực05/10/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 62/1999/QĐ-UB triển khai Bảo hiểm Y tế học sinh trên tỉnh Hoà Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 62/1999/QĐ-UB triển khai Bảo hiểm Y tế học sinh trên tỉnh Hoà Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu62/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýHà Công Dộng
        Ngày ban hành20/09/1999
        Ngày hiệu lực05/10/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 62/1999/QĐ-UB triển khai Bảo hiểm Y tế học sinh trên tỉnh Hoà Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/1999/QĐ-UB triển khai Bảo hiểm Y tế học sinh trên tỉnh Hoà Bình

            • 20/09/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực