Quyết định 62/2006/QĐ-UBND

Quyết định 62/2006/QĐ-UBND về mức chi bồi dưỡng cho công tác hòa giải ở cơ sở do thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 62/2006/QĐ-UBND chi bồi dưỡng công tác hòa giải cơ sở Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 18/2008/QĐ-UBND kinh phí hoạt động hòa giải cơ sở và được áp dụng kể từ ngày 06/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2006/QĐ-UBND chi bồi dưỡng công tác hòa giải cơ sở Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2006/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC CHI BỒI DƯỠNG CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng cho công tác hòa giải ở cơ sở là:

- 100.000 đồng đối với một vụ hòa giải thành;

- 50.000 đồng đối với một vụ hòa giải không thành;

Nguồn chi bồi dưỡng này được trích và thanh quyết toán từ ngân sách cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2006 và thay mức chi được quy định tại điểm c, khoản 3 Chỉ thị 14/2004/CT-UB ngày 27/7/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;

Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn, thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2006
Ngày hiệu lực01/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/04/2008
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2006/QĐ-UBND chi bồi dưỡng công tác hòa giải cơ sở Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 62/2006/QĐ-UBND chi bồi dưỡng công tác hòa giải cơ sở Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu62/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýVõ Thanh Tòng
       Ngày ban hành22/06/2006
       Ngày hiệu lực01/07/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/04/2008
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 62/2006/QĐ-UBND chi bồi dưỡng công tác hòa giải cơ sở Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2006/QĐ-UBND chi bồi dưỡng công tác hòa giải cơ sở Cần Thơ