Quyết định 62/2009/QĐ-UBND

Quyết định 62/2009/QĐ-UBND điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn cho đối tượng xã hội bị ốm đau nằm điều trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong và Sở Y tế thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 62/2009/QĐ-UBND điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội tiền ăn xã hội ốm đau điều trị cơ sở y tế sự nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 62/2009/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG HÀNG THÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ TIỀN ĂN CHO ĐỐI TƯỢNG XÃ HỘI BỊ ỐM ĐAU NẰM ĐIỀU TRỊ TẠI CƠ SỞ Y TẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP DO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG VÀ SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn cho đối tượng xã hội bị ốm đau nằm điều trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong và Sở Y tế thành phố quản lý;
Xét Tờ trình liên Sở số 4484/LSTC-LĐTBXH-YT ngày 12 tháng 6 năm 2009 của Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế thành phố về tăng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn thêm cho đối tượng xã hội bị ốm đau, nằm điều trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong và Sở Y tế thành phố quản lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội và tiền ăn thêm cho đối tượng xã hội bị ốm đau, nằm điều trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong và Sở Y tế thành phố quản lý, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh trợ cấp sinh hoạt phí (tiền ăn) từ 180.000 đồng/người/tháng lên 240.000 đồng/người/tháng:

Đối tượng áp dụng: người lang thang trong độ tuổi lao động, người tàn tật nhẹ, nữ từ 55 tuổi đến 60 tuổi, trẻ em đang quản lý tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa và bệnh nhân phong tại Khu điều trị phong Bến Sắn thuộc Sở Y tế.

Thời gian được hưởng trợ cấp tiền ăn được tính từ khi có quyết định tiếp nhận đối tượng vào nuôi dưỡng tập trung cho đến khi được giải quyết hồi gia, hòa nhập cộng đồng.

2. Điều chỉnh chế độ ăn thêm từ mức 5.000 đồng/người bệnh/ngày lên mức 7.000 đồng/người bệnh/ngày.

Đối tượng áp dụng: người cai nghiện ma túy, người bán dâm và đối tượng bảo trợ xã hội khi bị ốm đau, nằm điều trị tại cơ sở y tế của các đơn vị sự nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và các khoa điều trị của Khu điều trị phong Bến Sắn, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Nhân Ái do Sở Y tế quản lý.

Thời gian được tính theo số ngày thực tế nằm điều trị.

3. Thời gian thực hiện các chế độ trợ cấp nêu trên từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2009
Ngày hiệu lực06/08/2009
Ngày công báo01/09/2009
Số công báoTừ số 138 đến số 139
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 62/2009/QĐ-UBND điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội tiền ăn xã hội ốm đau điều trị cơ sở y tế sự nghiệp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 62/2009/QĐ-UBND điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội tiền ăn xã hội ốm đau điều trị cơ sở y tế sự nghiệp
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu62/2009/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýNguyễn Thành Tài
     Ngày ban hành27/07/2009
     Ngày hiệu lực06/08/2009
     Ngày công báo01/09/2009
     Số công báoTừ số 138 đến số 139
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 62/2009/QĐ-UBND điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội tiền ăn xã hội ốm đau điều trị cơ sở y tế sự nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 62/2009/QĐ-UBND điều chỉnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội tiền ăn xã hội ốm đau điều trị cơ sở y tế sự nghiệp