Quyết định 62-CP

Quyết định 62-CP năm 1963 về chế độ phụ cấp và cấp phí đi đường đối với đại biểu Hội đồng nhân dân khi đi họp và trong thời gian họp hội nghị Hội đồng nhân dân do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 62-CP chế độ phụ cấp cấp phí đi đường đại biểu Hội đồng nhân dân khi đi họp và trong thời gian họp hội nghị Hội đồng nhân dân


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP VÀ CẤP PHÍ ĐI ĐƯỜNG ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHI ĐI HỌP VÀ TRONG THỜI GIAN HỌP HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 39 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp do Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 10 năm 1962 và đã được Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hòa ra lệnh công bố ngày 10 tháng 11 năm 1962:
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trongHội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 27 tháng 4 năm 1963.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đại biểu Hội đồng nhân dân không phải là người ăn lương Nhà nước, trong thời gian họp hội nghị Hội đồng nhân dân cấp mình , hoặc họp Hội đồng nhân dân cấp dưới thuộc đơn vị đã bầu ra mình, được hưởng chế độ phụ cấp như sau:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn 0đ80 một ngày.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân, khu phố, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 1đ00 ,một ngày.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1đ50 một ngày.

- Đại biểu Hội đồng nhân dân khu tự trị 1đ80 một ngày.

Điều 2. Đại biểu Hội đồng nhân dân từ cấp huyện trở lên khi đi họp hội nghị Hội đồng nhân dân được hưởng phí đi đường theo chế độ chung áp dụng đối với cán bộ, viên chức Nhà nước đi công tác.

Điều 3. Đại biểu Hội đồng nhân dân  từ cấp huyện trở lên khi đi báo cáo trước cử tri cũng được hưởng chế độ phụ cấp và cấp phí đi đường như quy định ở các điều trên.

Điều 4. Các khoản chi về chế độ phụ cấp và cấp phí đi đường trên đây do ngân sách địa phương đài thọ; cách thức cấp phát sẽ do Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn.

Điều 5. Chế độ phụ cấp và cấp phí đi đường này thi hành kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Các Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Các Ủy ban hành chính địa phương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 
Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu62-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 62-CP chế độ phụ cấp cấp phí đi đường đại biểu Hội đồng nhân dân khi đi họp và trong thời gian họp hội nghị Hội đồng nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 62-CP chế độ phụ cấp cấp phí đi đường đại biểu Hội đồng nhân dân khi đi họp và trong thời gian họp hội nghị Hội đồng nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu62-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 62-CP chế độ phụ cấp cấp phí đi đường đại biểu Hội đồng nhân dân khi đi họp và trong thời gian họp hội nghị Hội đồng nhân dân

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 62-CP chế độ phụ cấp cấp phí đi đường đại biểu Hội đồng nhân dân khi đi họp và trong thời gian họp hội nghị Hội đồng nhân dân