Quyết định 622/2006/QĐ-BCN

Quyết định 622/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 622/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 622/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY DỆT MAY THẮNG LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam (tờ trình số 313/TTr-CPH ngày 10 tháng 3 năm 2006);
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi như sau:

1. Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng chẵn).

2. Cổ phần phát hành lần đầu là 95.000.000.000 đồng, tương ứng với 9.500.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần Nhà nước: 968.500 cổ phần, chiếm 10,19% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 2.112.500 cổ phần, chiếm 22,24% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược: 1.710.000 cổ phần, chiếm 18,00% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai: 4.709.000 cổ phần, chiếm 49,57% vốn điều lệ

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ, Hội đồng quản trị Tổng công ty Dệt - May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt May Thắng Lợi và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận:

- Như điều 2
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN
- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ LĐTB và XH,
- Bộ Nội dụ.
- Ngân hàng Nhà nước VN
- UBND TP. Hồ Chí Minh,
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Lưu VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Xuân Khu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 622/2006/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu622/2006/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2006
Ngày hiệu lực17/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 622/2006/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 622/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 622/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu622/2006/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành17/03/2006
        Ngày hiệu lực17/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 622/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 622/2006/QĐ-BCN điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi

            • 17/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/03/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực