Quyết định 622/QĐ-UBND

Quyết định 622/QĐ-UBND thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 622/QĐ-UBND thành lập bộ phận tiếp nhận trả kết quả cơ chế mộtj cửa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 622/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG HIỆN ĐẠI CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương;

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ: hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc có liên quan đến các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư; và phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng Sở.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm:

- Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận: 05 công chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phân công theo quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên và một số công chức chuyên môn kiêm nhiệm khác tại các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Công chức đầu mối làm việc tại Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư; quy định nhiệm vụ cụ thể và bố trí công chức đúng chuyên môn, nghiệp vụ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan cử công chức của đơn vị để làm đầu mối, tham gia công tác phối hợp giải quyết và trả kết quả các hồ sơ thủ tục hành chính được chuyển giao giải quyết từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VP UBND tỉnh, SNV.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 622/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu622/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2012
Ngày hiệu lực03/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 622/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 622/QĐ-UBND thành lập bộ phận tiếp nhận trả kết quả cơ chế mộtj cửa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 622/QĐ-UBND thành lập bộ phận tiếp nhận trả kết quả cơ chế mộtj cửa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu622/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành03/05/2012
        Ngày hiệu lực03/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 622/QĐ-UBND thành lập bộ phận tiếp nhận trả kết quả cơ chế mộtj cửa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 622/QĐ-UBND thành lập bộ phận tiếp nhận trả kết quả cơ chế mộtj cửa

           • 03/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực