Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về việc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động làm việc ở nước ngoài


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 623/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH);
Căn cứ Công văn số 1647/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 19/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Công ty cổ phần Container phía Nam (VICONSHIP SAIGON) theo quy định tại Khoản b, Điểm 3, Điều 78 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điều 2. Công ty cổ phần Container phía Nam phải thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Điều 24 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Điểm b, Khoản 7, Mục I Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container phía Nam (VICONSHIP SAIGON) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VP; QLLĐNN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 623/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu623/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2009
Ngày hiệu lực19/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 623/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động làm việc ở nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động làm việc ở nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu623/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thanh Hoà
        Ngày ban hành19/05/2009
        Ngày hiệu lực19/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động làm việc ở nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động làm việc ở nước ngoài

            • 19/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực